Proces a služby TT

Radi privítame aj Vaše príspevky k tejto blogovej kategórii - registrácia

Vlastné príspevky je možné vkladať po prihlásení na našom portáli.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

UNIVERZITNÝ TRANSFER TECHNOLÓGIÍ A AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL V SLOVINSKU

03. 12. 2021, Ana Hafner, Proces a služby TT
UNIVERZITNÝ TRANSFER TECHNOLÓGIÍ A AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL V SLOVINSKU Transfer technológií medzi slovinskými univerzitami (alebo verejnými výskumnými organizáciami) a automobilovým priemyslom nie je dostatočný. Na jednej strane kancelárie pre transfer technológií ponúkajú patentované vynálezy, o ktorých automobilový priemysel tvrdí, že pre nich nemajú žiadnu hodnotu. Na druhej strane priemysel hľadá pomoc (univerzitných) vedcov pri riešení konkrétnych technických problémov v rámci vynálezov, ktoré navrhujú a ktoré by mohli úspešne komercializovať, no bohužiaľ sa často stretávajú s ignorovaním. Prostredníctvom metódy takzvaných „ohniskových skupín“ sa odborný tím Univerzity of Novo Mesto snažil nájsť vzájomné riešenia tejto výzvy.
Čítať celý článok

REŠERŠNÉ SLUŽBY V STREDISKU PATENTOVÝCH INFORMÁCIÍ PATLIB V CVTI SR

23. 11. 2021, PhDr. Ľubomír Kucka, Proces a služby TT
REŠERŠNÉ SLUŽBY V STREDISKU PATENTOVÝCH INFORMÁCIÍ PATLIB V CVTI SR   Patentové informačné služby v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) prechádzali rôznymi vývojovými etapami. V roku 2004, po prístupe Slovenska k Európskemu patentovému dohovoru sa etablovalo aj Stredisko patentových informácií PATLIB v CVTI SR (stredisko), ktoré je v súčasnosti súčasťou siete stredísk PATLIB pod záštitou Európskeho patentové úradu (EPÚ). Od roku 2010 je stredisko súčasťou Odboru transferu technológií v CVTI SR.
Čítať celý článok

PIVOT CENTER NA UNIVERZITE V UTAHU

03. 11. 2021, Paul J. Corson , Proces a služby TT
PIVOT CENTER NA UNIVERZITE V UTAHU Stratégiou PIVOT CENTRA (Partners for Innovation, Ventures, Outreach & Technology) pre úspešný transfer technológií je zamerať sa na vytváranie dôveryhodných vzťahov s finálnymi výstupmi-produktami, ktoré zodpovedajú dopytu zákazníkov.
Čítať celý článok

FONDY DEPOZITNÝCH KNIŽNÍC A NORIEM V ODBORE TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

24. 09. 2021, Olga Števková, Proces a služby TT
FONDY DEPOZITNÝCH KNIŽNÍC A NORIEM V ODBORE TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ Centrum vedecko- technických informácií SR (ďalej CVTI SR) poskytuje bádateľom rozsiahle možnosti ako sa dostať k inak ťažšie dostupným publikáciám či dokumentom. V krátkom sumári vám predostrieme možnosti štúdia v súvislosti s Odborom transferu technológií.
Čítať celý článok

ENTERPRISE EUROPE NETWORK: ZVÝŠTE ŠANCU NÁJSŤ UPLATNENIE PRE VAŠE TECHNOLÓGIE

11. 08. 2021, Mária Pospíšilová, Proces a služby TT
ENTERPRISE EUROPE NETWORK: ZVÝŠTE ŠANCU NÁJSŤ UPLATNENIE PRE VAŠE TECHNOLÓGIE  Enterprise Europe Network (EEN) je nadnárodná sieť podporujúca malé a stredné podniky, ktorá bola založená vo februári 2008 na základe iniciatívy Európskej komisie. Centrum vedecko-technických informácií SR je partnerom EEN od januára 2020.
Čítať celý článok

JADROVÁ ENERGIA A PRÍKLADNÝ TRANSFER TECHNOLÓGIÍ

14. 07. 2021, Martin Karlík, Proces a služby TT
JADROVÁ ENERGIA A PRÍKLADNÝ TRANSFER TECHNOLÓGIÍ Zhodnocovanie nových poznatkov, know-how, technických riešení vyplývajúcich z výskumu pri ich transfére do praxe je cieľom, ktorému sa darí dosiahnuť predovšetkým vďaka vytvoreniu univerzitných spin-off firiem. To je filozofia projektu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) realizovaná prostredníctvom dcérskej spoločnosti Scientific s. r. o. Príkladom môže byť aj nádejná spolupráca so spoločnosťou B&J NUCLEAR s. r. o.
Čítať celý článok

VYNÁLEZ KAPSULOVOVÉHO ENDOSKOPU ZÍSKAL SLOVENSKÝ PATENT

28. 06. 2021, Martin Karlík, Želmíra Gerová, Proces a služby TT
VYNÁLEZ KAPSULOVOVÉHO ENDOSKOPU ZÍSKAL SLOVENSKÝ PATENT Slovenským patentom sa môže pýšiť unikátny vynález prehĺtacieho kapsulového endoskopu. Je výsledkom úspešnej spolupráce optika profesora Ivana Martinčeka z Katedry fyziky Žilinskej univerzity v Žiline a spolupôvodcu lekára MUDr. Petra Bánovčina, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave. Na podrobnosti získania patentu a aj na ďalšie využitie vynálezu sme sa spýtali vedúcej Centra pre transfer technológií UNIZA Andrey Čorejovej a profesora Martinčeka.
Čítať celý článok

Centrum transferu technológií ako ústredný bod prvého kontaktu pre úspešnú spoluprácu

14. 06. 2021, Mária Pospíšilová, Proces a služby TT
Centrum transferu technológií ako ústredný bod prvého kontaktu pre úspešnú spoluprácu Centrum transferu technológií (CTT) je špecializované pracovisko, ktoré spravidla vzniká pri vedeckovýskumnej či akademickej inštitúcii. CTT CVTI SR sa venuje systematickej podpore vzniku lokálnych centier transferu technológií (CTT) pri jednotlivých verejných vedecko-výskumných inštitúciách (VVI). Úlohou CTT je poskytovanie informácií a služieb potrebných pre ochranu duševného vlastníctva a jeho komercializáciu, teda transfer technológií a inovácií. Aké informácie a služby to sú a aké procesy sa za nimi skrývajú priblížil v rozhovore Ing. Silvester Sališ – odborný pracovník Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR).
Čítať celý článok

APLIKÁCIA KORONAVÍRUS: KEĎ KOMERCIA A VEDA ZACHRAŇUJÚ ŽIVOTY

01. 06. 2021, Mgr. Martin Karlík, Proces a služby TT
APLIKÁCIA KORONAVÍRUS: KEĎ KOMERCIA A VEDA ZACHRAŇUJÚ ŽIVOTY Jestvujú situácie, kedy proces transferu technológií je nutné urýchliť alebo mu vytvoriť „predvoj“ v podobe čo najflexibilnejšej spolupráce vedeckého a firemného prostredia. Tak tomu bolo počas pandémie v Českej republike v jednej najpostihnutejších krajín sveta. Príkladnú spoluprácu tu medzi komerčným a univerzitným svetom deklaruje vývoj aplikácie Koronavírus COVID-19, ktorá doslova zachraňuje ľudské životy.
Čítať celý článok

DIGITÁLNE DEJINY A KOMERČNÝ ÚSPECH

24. 03. 2021, Mgr. Martin Karlík, Proces a služby TT
DIGITÁLNE DEJINY A KOMERČNÝ ÚSPECH Transfer technológií súvisiaci s humanitnými vedami stále viac rezonuje vo vedeckom i komerčnom prostredí. Dôkazom sú aj partnerstvá firiem s univerzitami vo vedných odboroch akými sú história či politológia. Vývojárske štúdio Charles Games je známa spin-off firma Karlovej univerzity v Prahe a sama dokazuje, že i spoločenské vedy môžu preraziť na trh a byť úspešné i v netradičných odvetviach.
Čítať celý článok
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
Naspäť