APLIKÁCIA KORONAVÍRUS: KEĎ KOMERCIA A VEDA ZACHRAŇUJÚ ŽIVOTY

01. 06. 2021, Mgr. Martin Karlík

APLIKÁCIA KORONAVÍRUS: KEĎ KOMERCIA A VEDA ZACHRAŇUJÚ ŽIVOTY

Jestvujú situácie, kedy proces transferu technológií je nutné urýchliť alebo mu vytvoriť „predvoj“ v podobe čo najflexibilnejšej spolupráce vedeckého a firemného prostredia. Tak tomu bolo počas pandémie v Českej republike v jednej najpostihnutejších krajín sveta. Príkladnú spoluprácu tu medzi komerčným a univerzitným svetom deklaruje vývoj aplikácie Koronavírus COVID-19, ktorá doslova zachraňuje ľudské životy.

O ukážkovej spolupráci univerzít a vedeckých i odborných pracovísk s firemným prostredím nám porozprával spoluzakladateľ firmy AppSisto Lukáš Klabal. Spýtali sme sa ho na vývoj aplikácie, ako i na spoluprácu s vedeckými a univerzitnými kapacitami.

Na aplikácii Koronavírus COVID-19 spolupracuje množstvo inštitúcii i odborníkov. Ako táto spolupráca vznikla?

Spolupráca vznikla viacmennej náhodne. Na začiatku prvej vlny epidémie ochorenia Sars COV-2 sme si vo vysielaní ČT24 všimli psychológa z ministerstva vnútra, ktorý hovoril o absencii centrálneho informačného nástroja pri epidémii. Preto sme ich hneď na druhý deň oslovili s ponukou spolupráce a poskytnutia nášho riešenia zadarmo a na dobrovoľníckej báze. Počas niekoľkých dní sme dali dohromady základný obsah pre aplikáciu a pustili sme sa do riešenia publikácie v Google Play a App Store. Aby mohla byť aplikácia Koronavírus vydaná a aj naplnená veľkým množstvom odborného obsahu, spojili sme vďaka pánovi doktorovi Štepánovi Vymětalovi sily s inštitúciami ako Karlova Univerzita, Masarykova univerzita, Akdémia vied, psychologické pracovisko Ministerstva vnútra ČR a Generálne riaditeľstvo hasičského záchranného zboru ČR. Všetok obsah sme nasadili do aplikácie a publikovali pod hlavičkou AppSisto v Google Play a pod hlavičkou Karlovej univerzity v App Store. [1]

Popíšte aplikáciu Koronavírus a všetky jej funkcie. Ako sa časom vylepšovala a aké zmeny plánujete do budúcnosti?

Najskôr aplikácia Koronavírus fungovala ako komplexný informačný nástroj. Bola rozdelená do niekoľkých hlavných oblastí, ktoré sme priebežne doplňovali a vylepšovali. Aktuálne informácie, adresár krízových a informačných spojení, príznaky koronavírusu a prevencie ochorení, psychologické rady a odporúčania, najčastejšie otázky, mýty a dezinformácie, dôležité webstránky a profily na sociálnych sieťach, informácie o aplikácii Koronavírus a záštite. Aktuality koronavírusu sme denne aktualizovali o nové čísla a nové opatrenia. Každý deň sme pripravovali súhrn najdôležitejších udalostí daného dňa a rozosielali notifikačnú správu pre užívateľov aplikácie. Teraz v aplikácii funguje oblasť aktualít s prepojením na webové stránky ministerstva zdravotníctva. Aktuálne sa zameriavanie na vylepšovanie oblastí odporúčaní, tipov a rád v rámci psychologického dopadu na duševné zdravie ľudí v dobe pandémie. Podľa požiadaviek z terénu sú zaraďované nové témy napr. strata blízkej osoby, paliatívna starostlivosť, duchovná podpora či posilňovanie odolnosti. Ďalej sme do aplikácie Koronavírus pridali automatizovaného chatbota pre záujemcov o darovanie plazmy, čo pomáha pacientom vo vážnom zdravotnom stave. Pridali sme interaktívnu mapu s odbernými miestami, ktorú sme ale časom nahradili webom z ministerstva zdravotníctva. Do aplikácie sú tiež zaraďované krátke edukačné videá, ktoré vytvárajú kolegovia z HZS ČR (Hasičský záchranný sbor České republiky).

Mobilná aplikácia Koronavirus COVID-19 beží vďaka systému AppSisto. Teda na našich zabezpečených a šifrovaných serveroch spravovaných kvalitným hostingom. Technickou funkčnosť dostupnosť a úpravy obsahu zaisťujeme my firma AppSisto. Obsahovú časť a nové články a informácie zaisťujú odborní partneri aplikácie, a predovšetkým garant aplikácie Koronavírus, pán doktor Štěpán Vymětal.

Čo všetko aplikácia obsahuje a ako zabezpečujete jej IT podporu a aktualizáciu?

Aplikácia obsahuje širokú škálu psychologických odporúčaní, rád a tipov pre život v karanténe a dopad pandémie na duševné zdravie. Poradí, ako správne pracovať so zraniteľnými skupinami a ako sa k nim chovať. Jedná sa o malé deti, seniorov, alebo hendikepovaných ľudí. Prináša taktiež informácie pre ľudí s ochorením, ich rodiny, rodičov a učiteľov, novinárov, pracovníkov v prvej línii apod. Zároveň pokrýva informácie pre rôzne situácie (karanténa a izolácia, hospitalizácia blízkych, úmrtie blízkej osoby, vzdelávanie a výuka. Obsahuje zoznam príznakov a prevencie ochorenia.

Sprostredkováva aktuálne čísla, informácie a zoznam odberových miest v ČR. Informuje o inteligentnej karanténe. Ponúka obsiahlu databázu infoliniek, krízových liniek dôvery pre seniorov, deti i dospelých. Ďalej linky na zdravotné poisťovne, regionálne krízové linky alebo hygienické stanice. Obsahuje informácie o možnosti pomoci darovaním krvnej plazmy. Touto problematikou v aplikácii sprevádza automatický chatbot. Sprostredkováva odkazy na dôležité webové stránky, užitočné mobilné aplikácie a profily na sociálnych sieťach.

Prenos poznatkov a know-how tu prebieha najmä v rámci akademickej a vedeckej (psychologickej) spolupráce s vašou firmou. Ako to všetko prebieha a kto všetko je do fungovania aplikácie Koronavírus zapojený?

Odborníci z psychologickej obce pripravujú informácie a materiály. A to nárazovo na základe aktuálneho vývoja epidémie. Partnermi aplikácie Koronavírus sú psychologické pracoviská MV ČR, GR HZS ČR a Psychologický ústav Akadémie věd ČR. K spolupráci prispievajú však tiež ďalšie pracoviská napríklad Katedra psychológie FF UK v Prahe, Katedra psychológie FSS MU v Brne, psychologické pracovisko Armády ČR či Polícia ČR, kolegovia z Českomoravskej psychologickej spoločnosti, Únia psychologických asociácií či kolegovia z ČČK (Český červený kříž). Psychologická odborná sieť je veľmi silná. Kolegovia sú zároveň zapojení i do medzinárodných odborných sietí napríklad cez Stály výbor pre psychológiu kríz, katastrof a traumy EPFPA. Ide tu pritom nielen o tvorbu a zdieľanie odborných materiálov, ale i o ich šírenie. Tento obsah po kontrole garanta mobilnej aplikácie prechádza k nám k následnému nasadeniu do aplikácie. Vďaka AppSissto je potom aktualizácia aplikácie okamžitá. Teda hneď po nasadení do nášho systému je obsah v mobilnej aplikácie dostupný jej užívateľom.

Zaujímajú ma konkrétne atribúty spolupráce jednotlivých zložiek a inštitúcií.

Celý článok si môžete prečítať na stránke ttb.sk

 

Naspäť
Pridať komentár