Blog

Vitajte na blogu prispievateľov a spolupracovníkov portálu PATLIB.

Táto sekcia Vám ponúkne viacero zaujímavých príspevkov z oblasti duševného vlastníctva.

Vlastné príspevky je možné vkladať po prihlásení na našom portáli.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

PROCESNÁ TECHNIKA V ZNAMENÍ DVOCH EXPERTOV

22. 06. 2022, Martin Karlík, Proces a služby TT
PROCESNÁ TECHNIKA V ZNAMENÍ DVOCH EXPERTOV Profesor Marián Peciar (MP) a jeho syn docent Peter Peciar (PP) patria právom medzi významné osobnosti univerzitného transferu technológií na Slovensku. Sú držiteľmi 5 európskych a pár desiatok slovenských patentov a autorských osvedčení alebo úžitkových vzorov a za svoju prácu získali mnoho významných ocenení. Spýtali sme sa ich na ocenenia i úspechy v oblasti transferu technológií a porozprávali nám i o budúcnosti spolupráce medzi univerzitami a komerčnou sférou.
Čítať celý článok

Cenu za transfer technológií na Slovensku udelíme jubilejný desiatykrát

13. 06. 2022, Želmíra Gerová, Eva Vašková, Podujatia a propagácia
Cenu za transfer technológií na Slovensku udelíme jubilejný desiatykrát Už desať rokov sú slovenskí vedci, inovátori, zástupcovia akademickej obce oceňovaní za svoje aktivity smerom k ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii. Kolegom, ale aj širokej verejnosti tak dokazujú, že aktívny prístup k procesu transferu technológií má význam. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou k téme ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie – COINTT 2022 – aj tento rok udelí ocenenie Cena za transfer technológií na Slovensku.
Čítať celý článok

Univerzity potrebujú silných investorov

31. 05. 2022, Martin Karlík, Proces a služby TT
Univerzity potrebujú silných investorov Aká je aktuálna situácia na Slovensku ohľadom spolupráce investorov s univerzitami? V čom sa môže zlepšiť a aké sú skúsenosti expertov z oblasti investovania či akademického prostredia? Pri zodpovedaní týchto otázok musíme prejsť hlbšie do problematiky univerzitného transferu technológií a nechať sa viesť názormi ľudí, ktorí majú v tejto problematike dlhodobé skúsenosti, najmä z úspešných modelov zo zahraničia.
Čítať celý článok

Svetový deň duševného vlastníctva 2022. Mládež a inovácie pre lepšiu budúcnosť!

22. 04. 2022, Mgr. Želmíra Gerová, Duševné vlastníctvo
Svetový deň duševného vlastníctva 2022. Mládež a inovácie pre lepšiu budúcnosť! Každý rok 26. apríla oslavujeme Svetový deň duševného vlastníctva, aby sme sa zamysleli nad významom ochrany duševného vlastníctva (DV). V poradí 22. ročník osláv Svetového dňa duševného vlastníctva vsadil na mladých ľudí a ich veľký potenciál pri nachádzaní nových a lepších riešení v rámci procesu prechodu k udržateľnej budúcnosti.
Čítať celý článok

PATLIB centrum CVTI SR spĺňa tie najvyššie očakávania novej iniciatívy EPO pre sieť PATLIB centier 2.0

06. 04. 2022, Ľubomír Kucka, Proces a služby TT
PATLIB centrum CVTI SR spĺňa tie najvyššie očakávania novej iniciatívy EPO pre sieť PATLIB centier 2.0 Význam inovácií je hybnou silou rozvoja firmy, priemyslu, vedy a ekonomiky. Informácie z oblasti priemyselného vlastníctva (patenty, ochranné známky a dizajny) sú preto neoddeliteľnou súčasťou aktivít inštitúcií zameraných na výskum, vývoj a výrobu.
Čítať celý článok

Národný systém podpory transferu technológií (NSPTT) – efektívny a udržateľný systém podpory transferu technológií na Slovensku

25. 03. 2022, Mária Pospíšilová, Proces a služby TT
Národný systém podpory transferu technológií (NSPTT) – efektívny a udržateľný systém podpory transferu technológií na Slovensku Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) patrí na Slovensku k popredným pracoviskám, ktoré rozširujú povedomie o dôležitosti transferu technológií do praxe a zároveň sa významnou mierou podieľajú na realizácii tohto procesu. CTT CVTI SR vypracovalo návrh, následne zabezpečilo vybudovanie a v súčasnosti prevádzkuje Národný systém podpory transferu technológií (NSPTT) – efektívny a udržateľný systém podpory transferu technológií odrážajúci špecifiká a podmienky existujúce v tejto oblasti na Slovensku.
Čítať celý článok

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ MÁ UNIVERZITÁM ČO PONÚKNUŤ

09. 03. 2022, Martin Karlík, Lenka Bednárová, Proces a služby TT
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ MÁ UNIVERZITÁM ČO PONÚKNUŤ Centrum transferu technológií pri CVTI SR je dôležitá platforma pre podporu univerzitného transferu technológií na Slovensku. Miroslava Kubiša, vedúceho odboru transferu technológií v CVTI SR, sme sa opýtali, aké úlohy toto centrum plní a aká je jeho činnosť v súvislosti s informačnou podporou transferu technológií.
Čítať celý článok

UMELECKÝ DUCH VO SVETE ROBOTIKY

01. 02. 2022, Martin Karlík, Duševné vlastníctvo
UMELECKÝ DUCH VO SVETE ROBOTIKY Národné centrum robotiky viackrát svojimi projektmi dokázalo zaujať a spojiť robotiku aj s inými a menej tradičnými odvetviami. Michal Adamík však dokázal priemyselného robota naprogramovať na to, aby kreslil špeciálnou tuhou fotografie. Spýtali sme sa ho na podrobnosti jeho projektu a akým spôsobom by sa tento počin dal využiť v praxi.
Čítať celý článok

EUIPO v roku 2022 pomôže podnikateľom aj s poplatkami za patentové prihlášky

24. 01. 2022, , Proces a služby TT
EUIPO v roku 2022 pomôže podnikateľom aj s poplatkami za patentové prihlášky Od 10. januára 2022 EUIPO otvorilo novú výzvu v rámci Fondu pre MSP. Pomôže tak podnikateľom nielen s poplatkami za prihlášky ochranných známok a dizajnov, ale aj patentov. Fond pre MSP !“Ideas Powered for Business“ je grantový program vytvorený na pomoc malým a stredným podnikom (MSP) v EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva. Fond pre MSP je iniciatívou Európskej komisie, ktorú vykonáva Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
Čítať celý článok

COINTT ZAUJAL SILNÝMI TÉMAMI ODBORNÍKOV I ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

10. 01. 2022, Želmíra Gerová, Podujatia a propagácia
COINTT ZAUJAL SILNÝMI TÉMAMI ODBORNÍKOV I ŠIROKÚ VEREJNOSŤ V dňoch 19. – 21. 10. 2021 sa už tradične uskutočnilo podujatie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2021, pričom jeho prvé dva dni patrili rovnomennej konferencii a posledný matchmakingovej aktivite Veda pre prax.
Čítať celý článok
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>