Podujatia

Momentálne nepripravujeme žiadne aktuálne podujatia

Začiatok Koniec Typ Organizátor Názov Miesto konania Štát Organizuje NITT
25. 2. 2015
10:00
- Seminár Úřad průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV ČR) Průmyslová práva – virtuální komunikace, získávání informací aneb co naleznete na síti Praha Česká republika nie
5. 3. 2015
8:30
6. 3. 2015
17:00
Konferencia European Patent Organisation Search Matters 2015 Mníchov Nemecko nie
26. 3. 2015
10:45
- Seminár Stredisko PATLIB pri CVTI SR
Metóda TRIZ a obchádzanie patentov
Bratislava Slovensko ano
20. 4. 2015
-
29. 5. 2015
-
Súťaž Enterprise Europe Network Nový ročník súťaže Európska cena za podporu podnikania Bratislava Slovensko nie
21. 4. 2015
-
22. 4. 2015
-
Konferencia European Patent Office (EPO) PATLIB 2015 Mníchov Nemecko nie
23. 4. 2015
-
24. 4. 2015
-
Fórum European Patent Office (EPO) East meets West 2015 Viedeň Rakúsko nie
28. 4. 2015
9:30
- Seminár Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) Podnikanie v medzinárodnom kontexte Banská Bystrica Slovensko nie
4. 6. 2015
9:00
- Seminár Slovak Business Agency Uplatňovanie a vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva Nitra Slovensko nie
16. 6. 2015
09:15
- Seminár Stredisko patentových informácií PATLIB pri CVTI SR
Stratégia ochrany duševného vlastníctva podniku
Bratislava Slovensko ano
23. 6. 2015
10:00
- Seminár Univerzitný technologický inkubátor STU, v rámci projektu Science City Ochrana vynálezov, patenty a úžitkové vzory Bratislava Slovensko nie
28. 9. 2015
-
30. 9. 2015
-
Konferencia Legal IQ Global Patent Congress 2015 Kodaň Dánsko nie
30. 9. 2015
-
30. 9. 2015
-
Seminár Úřad průmyslového vlastnictví Ochrana designu Praha Česká republika nie
2. 10. 2015
-
2. 10. 2015
-
Konferencia Metropolitní univerzita Praha Vývoj v oblasti ochranných známek a designu Společenství Praha Česká republika nie
5. 10. 2015
-
7. 10. 2015
-
Seminár Slovenská komora patentových zástupcov Ochrana priemyselného vlastníctva XI Nový Smokovec Slovensko nie
7. 10. 2015
-
7. 10. 2015
-
Seminár Úřad průmyslového vlastnictví Technická řešení – vynález / užitný vzor Praha Česká republika nie
9. 10. 2015
9:30
9. 10. 2015
16:30
Sympózium EPO EPO-SIPO symposium: Users' opportunities in the evolving global patent system Lyon France nie
23. 10. 2015
-
23. 10. 2015
-
Seminár Úřad průmyslového vlastnictví Systém ochrany průmyslového vlastnictví v Číně - ochranné známky Praha Česká republika nie
4. 11. 2015
-
4. 11. 2015
-
Seminár Úřad průmyslového vlastnictví Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV a úvod do databáze ESPACENET Praha Česká republika nie
5. 11. 2015
-
5. 11. 2015
-
Odborný seminár Moravská zemská knihovna Patenty a užitné vzory - právní ochrana technických řešení Brno Česká republika nie
10. 11. 2015
-
12. 11. 2015
-
Konferencia European Patent Office (EPO) Patent Information Conference 2015 Kodaň Dánsko nie
18. 11. 2015
-
18. 11. 2015
-
Konferencia Úrad priemyselného vlastníctva SR
Medzinárodná konferencia: Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl VII. Duševné vlastníctvo - Akadémia & Biznis
Bratislava Slovensko nie
25. 11. 2015
-
25. 11. 2015
-
Seminár Český svaz vynálezců a zlepšovatelů Autorské právo – připravované změny právní úpravy a další novinky Praha Česká republika nie
25. 11. 2015
-
25. 11. 2015
-
Seminár Úřad průmyslového vlastnictví Asijské databáze Praha Slovensko nie
3. 12. 2015
-
4. 12. 2015
-
Konferencia Premier Cercle IP Summit 2015 Berlín Nemecko nie
3. 12. 2015
-
3. 12. 2015
-
Workshop Moravská zemská knihovna Bezplatné zahraniční patentové databáze Brno Česká republika nie
21. 1. 2016
-
21. 1. 2016
-
Seminár Český svaz vynálezců a zlepšovatelů Průmyslově právní ochrana uživatelského rozhraní Praha Česká republika nie
10. 2. 2016
-
10. 2. 2016
-
Seminár Úřad průmyslového vlastnictví Práva na označení Praha Česká republika nie
28. 2. 2016
-
2. 3. 2016
-
Konferencia International Patent Information (IPI) Organization 13th Annual International Patent Information Conference & Exposition, IPI-ConfEx 2016 Mníchov Nemecko nie
1. 3. 2016
-
6. 3. 2016
-
Výstava MŠVVaŠ SR, CVTI SR, SAK, SSKK Týždeň slovenských knižníc Bratislava Slovensko nie
16. 3. 2016
-
16. 3. 2016
-
Seminár Úřad průmyslového vlastnictví Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV a úvod do databáze ESPACENET Praha Česká republika nie
31. 3. 2016
-
31. 3. 2016
-
Odborný seminár Moravská zemská knihovna v Brne Úvod do problematiky průmyslových práv Brno Česká republika nie
21. 4. 2016
-
22. 4. 2016
-
Fórum European Patent Office East meets West 2016 Viedeň Rakúsko nie
26. 4. 2016
-
26. 4. 2016
-
Konferencia ÚPV SR
Konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XVI.
Banská Bystrica Slovensko nie
3. 5. 2016
-
4. 5. 2016
-
Konferencia EPO
PATLIB 2016
Helsinki Fínsko nie
12. 5. 2016
-
12. 5. 2016
-
Seminár Moravská zemská knihovna, Brno Databáze průmyslových vzorů Brno Česká republika nie
17. 5. 2016
8:15
- Odborný seminár CVTI SR
Idea | Inovácia | Patent
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava Slovensko ano
24. 5. 2016
-
24. 5. 2016
-
Seminár Úrad priemyselného vlastníctva SR Ochranné známky - nová legislatíva EÚ Banská Bystrica Slovensko nie
7. 6. 2016
08:15
- Seminár Centrum vedecko-technických informácií SR
Výsledok | Patent | Licencia
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava Slovensko ano
8. 6. 2016
-
10. 6. 2016
-
Konferencia EPO Search Matters 2016 Haag Holandsko nie
16. 6. 2016
-
17. 6. 2016
-
Výstava TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. INVENT ARENA 2016 Třinec Česká republika nie
7. 7. 2016
-
- Konferencia Premier Cercle Konferencia o jednotnom patente a Jednotnom patentovom súde Mníchov Nemecko nie
6. 9. 2016
9:30
- Seminár Úřad průmyslového vlastnictví Úvod do problematiky průmyslových práv Praha Česká republika nie
14. 9. 2016
9:30
- Seminár Úřad průmyslového vlastnictví Technická řešení – vynález / užitný vzor Praha Česká republika nie
5. 10. 2016
-
- Seminár Úřad průmyslového vlastnictví Ochrana designu Praha Česká repubklika nie
12. 10. 2016
-
- Seminár Úřad průmyslového vlastnictví
Seminár: Práva na označení
Praha Česká republika nie
20. 10. 2016
-
- Seminár Úřad průmyslového vlastnictví
Seminár: Označení původu a zeměpisná označení
Praha Česká republika nie
27. 2. 2017
9:00
- Workshop ÚPV SR, WIPO
Workshop o podávaní medzinárodných prihlášok podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) prostredníctvom ePCT
Bratislava Slovensko ano
29. 3. 2017
-
31. 3. 2017
-
Konferencia European Patent Office
Search Matters 2017
Mníchov Slovensko nie
6. 4. 2017
-
7. 4. 2017
-
Fórum EPO
East meets West 2017
Viedeň Rakúsko nie
26. 4. 2017
8:30
26. 4. 2017
15:30
Konferencia Úrad priemyselného vlastníctva SR Konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XVII Banská Bystrica Slovensko nie
3. 5. 2017
-
4. 5. 2017
-
Konferencia European Patent Office
PATLIB 2017
Mníchov Nemecko nie
21. 4. 2021
14:00
- Odborný seminár Centrum transferu technológií pri CVTI SR
Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva v podnikaní?
Bratislava Slovensko ano
28. 4. 2022
15:00
28. 4. 2022
16:00
Odborný seminár CTT CVTI SR Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva v podnikaní? (28/4/2022) ONLINE Slovensko ano
18. 10. 2022
-
19. 10. 2022
-
Konferencia Centrum vedecko-technických informácií SR
COINTT 2022 - Cooperation Innovation Technology Transfer
Bratislava Slovensko nie

Registráciou na podujatia strediska PATLIB súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle Informácie o spracovaní osobných údajov pre podujatia PATLIB.

Poznáte zaujímavé podujatie, ktoré sa tu ešte nenachádza? Dajte nám o ňom vedieť a napíšte nám.