Proces a služby TT

Radi privítame aj Vaše príspevky k tejto blogovej kategórii - registrácia

Vlastné príspevky je možné vkladať po prihlásení na našom portáli.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Prevod práv k predmetu priemyselného vlastníctva v prostredí VVI

21. 05. 2024, CTT CVTI SR, Proces a služby TT
Prevod práv k predmetu priemyselného vlastníctva v prostredí VVI Prvému úspešnému univerzitnému transferu technológií, ktorý prebehol v závere roka 2022 a jeho aktérmi boli Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Masarykova univerzita v Brne a finančný holding FABA Capital, sme sa venovali už v niekoľkých článkoch. Tentoraz sa zameriame na to, aké administratívne procesy boli nevyhnutné k jeho realizácii v prostredí Univerzity Komenského v Bratislave?
Čítať celý článok

Startup z Purdue University Northwest uviedol na trh nové produkty

19. 03. 2024, Martin Karlík, Proces a služby TT
Startup z Purdue University Northwest uviedol na trh nové produkty Úrad pre komercializáciu technológií Purdue Innovates prevádzkuje jeden z najkomplexnejších programov transferu technológií medzi poprednými výskumnými univerzitami v USA. Služby poskytované týmto úradom podporujú iniciatívy ekonomického rozvoja Purdue University a sú prínosom pre akademické aktivity univerzity prostredníctvom komercializácie, licencovania a ochrany duševného vlastníctva.
Čítať celý článok

Transfer technológií a violončelá budúcnosti

20. 02. 2024, Martin Karlík, Proces a služby TT
Transfer technológií a violončelá budúcnosti Budúcnosť patrí 3D tlači, to už nikoho neprekvapí. Tlač hudobných nástrojov je ale ešte stále raritou. Spolupráca Fakulty technologickej Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne (FT UTB) a spoločnosti Sensio.cz však dokazuje, že aj v takomto nezvyčajnom segmente môže prísť úspech. 3D Cello je už pojmom, ktorý doslova obletel celý svet.
Čítať celý článok

Medové laboratórium ako katalyzátor dôležitých spoluprác

16. 01. 2024, Martin Karlík, Proces a služby TT
Medové laboratórium ako katalyzátor dôležitých spoluprác Je mnoho predmetov výskumu a produktov vedeckých laboratórií, ktoré majú komerčný potenciál a predpoklad na úspešný transfer technológií. Jedným takým je, každému dobre známy, včelí produkt - med. Vedúci úspešného projektu „medové laboratórium“ doktor Juraj Majtán priblížil, akým spôsobom môže byť med predmetom spoluprác medzi akademickým a súkromným sektorom.
Čítať celý článok

Tradičné Vianoce sú spojené s duševným vlastníctvom

18. 12. 2023, Erika Farenzenová, Proces a služby TT
Tradičné Vianoce sú spojené s duševným vlastníctvom Čo sa vám vybaví, keď premýšľate o Vianociach? Predpokladám, že väčšine z nás zhon, aby sme si stihli splniť všetky povinnosti, upratať, nakúpiť darčeky a všetko pripraviť. A potom prídu na rad tie príjemnejšie predstavy – večera, filmy, hudba, pohľadnice, vianočný stromček, ozdoby, darčeky.... Vedeli ste však, že mnohé z uvedených sú chráneným duševným vlastníctvom?
Čítať celý článok

Vedecké parky a ich úloha v podpore vedy a praxe

14. 12. 2023, Martin Karlík, Proces a služby TT
Vedecké parky a ich úloha v podpore vedy a praxe Riaditeľ košického vedeckého parku TECHNICOM a vážený člen redakčnej rady časopisu TTb František Jakab nám porozprával o dôležitom postavení vedeckých parkov v súvislosti s univerzitným transferom technológií. Spýtali sme sa ho aj na to, v čom by sa slovenská legislatíva mohla inšpirovať od fungovania vedeckých parkov v zahraničí.
Čítať celý článok

Podporné a brzdiace faktory v procese prenosu vedeckých poznatkov do praxe na technickej univerzite vo Zvolene: pohľad partnerov z hospodárskej praxe

15. 11. 2023, Ing. Klára Báliková PhD.Ing. Lenka Marcinekova PhD.prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, Proces a služby TT
Podporné a brzdiace faktory v procese prenosu vedeckých poznatkov do praxe na technickej univerzite vo Zvolene: pohľad partnerov z hospodárskej praxe Univerzity sú hnacou silou pre proces inovácií v ekonomike, nakoľko slúžia nielen pri vzdelávacej či vedeckovýskumnej činnosti, ale tiež pri prenose získaných poznatkov do hospodárskej praxe. Proces prenosu poznatkov do praxe nie je vždy jednoduchý a je ovplyvnený viacerými faktormi, ktoré vplývajú na jeho kvalitu a potenciálny úspech.
Čítať celý článok

Bezpilotné lietajúce prostriedky ako technológia budúcnosti

15. 11. 2023, Ing. Kristína Šajbanová, Proces a služby TT
Bezpilotné lietajúce prostriedky ako technológia budúcnosti Obrovský potenciál využitia bezpilotných lietadiel (UAV) mení súčasný svet taký, aký ho poznáme a možno skonštatovať, že podpora ich rozvoja na vedecké a výskumné účely sa povýšila nad marketingové a senzácie chtivé záujmy. Aplikácie UAV sa rozšírili z oblastí vojenských aj do civilných služieb, inšpekcie výstavby, infraštruktúry či kontroly elektrických vedení. Rovnako sa osvedčili aj v oblasti monitorovania cestnej premávky a v oblasti dopravných prieskumov. Sú neodmysliteľnou súčasťou geodézie a kartografie, ale najmä záchranných operácií, keď čas zohráva najdôležitejšiu rolu.
Čítať celý článok

Aktivity na poli transferu technológií v KTT SAV

15. 11. 2023, Ing. Andrea Čižiková PhD. Ing. Paed. IGIP, Proces a služby TT
Aktivity na poli transferu technológií v KTT SAV Transfer technológií a vedeckých poznatkov do hospodárskej praxe je jedným z najdôležitejších kľúčových faktorov úspešnosti výskumných a vedeckých tímov, ale predovšetkým jeho schopnosti konkurovať v trhovom hospodárstve. Komerčné aktivity vedeckovýskumných inštitúcií, aplikovaný výskum a prenos poznatkov do praxe v kooperácii s hospodárskou a spoločenskou sférou môžu priniesť inštitúciám dodatočné finančné zhodnotenie, a v neposlednom rade aj prestíž.
Čítať celý článok

Úspechy komercializácie na STU v Bratislave

08. 08. 2023, Michaela Behúlová, Lucia Rybanská, Natália Molnárová, Proces a služby TT
Úspechy komercializácie na STU v Bratislave Know-how centrum STU ako celouniverzitné pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave čakalo takmer 10 rokov od svojho zriadenia na úspešnú komercializáciu technológie vytvorenej na STU a jej licencovanie externej spoločnosti.
Čítať celý článok
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
Naspäť