Nachádzate sa tu: Patlib... > Databázy > Webregistre ÚPV SR

Webregistre ÚPV SR

Patenty

Databáza s vybranými údajmi z registrov patentov, európskych patentov s určením pre SR obsahujú základné bibliografické údaje, údaje o stave konania prihlášok, právnom stave udelených patentov a úplné texty zverejnených patentových prihlášok a udelených patentov.

http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?lang=sk&register=p

Úžitkové vzory

Databáza úžitkových vzorov obsahuje základné bibliografické údaje, údaje o stave konania prihlášok, o zapísaných úžitkových vzoroch a úplné texty prihlášok úžitkových vzorov a zapísaných úžitkových vzorov.

http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?lang=sk&register=uv

Dizajny

Register dizajnov obsahuje základné bibliografické údaje, údaje o stave konania prihlášok, právnom stave zapísaných dizajnov ako aj vyobrazenia a reprodukcie vonkajších úprav výrobkov.

http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?lang=sk&register=uv

Ochranné známky

Databáza ochranných známok obsahuje základné bibliografické údaje, údaje o stave konania prihlášok, právnom stave ochranných známok ako aj vyobrazenia výrobkov a služieb (napr. obchodných značiek).

http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?lang=sk&register=uv