Blog

Vitajte na blogu prispievateľov a spolupracovníkov portálu PATLIB.

Táto sekcia Vám ponúkne viacero zaujímavých príspevkov z oblasti duševného vlastníctva.

Vlastné príspevky je možné vkladať po prihlásení na našom portáli.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin nájdete už aj v databáze EBSCO

14. 08. 2023, Erika Farenzenová, Podujatia a propagácia
TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin nájdete už aj v databáze EBSCO Interdisciplinárny odborný časopis TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin, ktorý vydáva Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), zaznamenal v krátkej dobe ďalší významný úspech – začlenenie do databázy EBSCO.
Čítať celý článok

Úspechy komercializácie na STU v Bratislave

08. 08. 2023, Michaela Behúlová, Lucia Rybanská, Natália Molnárová, Proces a služby TT
Úspechy komercializácie na STU v Bratislave Know-how centrum STU ako celouniverzitné pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave čakalo takmer 10 rokov od svojho zriadenia na úspešnú komercializáciu technológie vytvorenej na STU a jej licencovanie externej spoločnosti.
Čítať celý článok

Softvérové pirátstvo a ako ho obmedziť

03. 07. 2023, Juliana Bezáková, Duševné vlastníctvo
Softvérové pirátstvo a ako ho obmedziť Ako postupovať pri zabezpečovaní účinnej ochrany vášho softvéru? Vo všeobecnosti ju zaraďujeme do oblasti autorských práv, čiže k dispozícii máte primárne Autorský zákon a jeho ustanovenia. Počítačový program definuje ako "súbor inštrukcií a príkazov použitých v počítači a vyjadrených v strojovom alebo zdrojovom kóde“. Ak ste vytvorili nejaký počítačový program, podľa slovenskej legislatívy ste jeho autorom, čiže „fyzickou osobou, ktorá vytvorila dielo“. Predtým, než sa ponoríme do témy, objasníme si obsah Autorského zákona vo všeobecnosti.
Čítať celý článok

Špičková technológia z dielne úspešného spin-offu

03. 07. 2023, Martin Karlík, Proces a služby TT
Špičková technológia z dielne úspešného spin-offu Univerzitný spin-off ako konkurencieschopná firma, ktorá má svoje miesto na svetovom trhu? O tom, že to môže byť realita vás presvedčia Jan Jakůbek (JJ) a Jan Sohar (JS), členovia riadiaceho manažmentu spoločnosti ADVAMCAM, ktorý je úspešným spin-offom Univerzity Karlovej v Prahe. Martin Karlík, šéfredaktor časopisu TTb sa ich opýtal nielen na ich medzinárodné úspechy a spoluprácu s univerzitou.
Čítať celý článok

Patentový systém a jeho rôzne podoby v európskych dejinách - 2. časť

20. 06. 2023, Juliana Bezáková, Duševné vlastníctvo
Patentový systém a jeho rôzne podoby v európskych dejinách - 2. časť Prvými rokmi vývoja konceptu práv duševného vlastníctva sme vás previedli v prvej časti článku o patentovom systéme a jeho rôznych podobách v európskych dejinách. Od prvých foriem označovania hrnčiarskych výrobkov, cez patrične označené pekárenské výrobky v Anglicku, sme sa dostali až do Talianska v období končiaceho stredoveku. Novoobjavená kníhtlač a 80-ročná vojna boli akcelerátormi pokroku a vzniku užitočných vynálezov. Ako vývoj transferu technológií pokračoval kým sa vyvinul do podoby, v akej ho poznáme dnes?
Čítať celý článok

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin je súčasťou prestížnej databázy

14. 06. 2023, Erika Farenzenová, Podujatia a propagácia
TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin je súčasťou prestížnej databázy Odborný časopis zameraný na transfer vedeckých poznatkov, výsledkov vedeckého skúmania do praxe a ich priemyselnoprávnu ochranu – TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin - v apríli tohto roku splnil podmienky pre začlenenie do databázy odborných a vedeckých periodík ProQuest. Po tom, ako bol vo februári 2022 prijatý do databázy DOAJ (Directory Open Access Journals), ide na tomto poli o druhý významný úspech.
Čítať celý článok

Patentový systém a jeho rôzne podoby v európskych dejinách

02. 06. 2023, Juliana Bezáková, Duševné vlastníctvo
Patentový systém a jeho rôzne podoby v európskych dejinách Koncept práv duševného vlastníctva sa vyvíja už niekoľko tisícročí. Aby sa dostal do podoby, v akej je dnes, musela myšlienka vlastnenia nehmotného majetku prejsť viacerými zmenami. Ak máme hovoriť o patentovom práve a procese jeho zdokonaľovania, nesmieme ho vnímať ako jeden systém, ktorý sa rozvíjal rovnako vo všetkých krajinách. V histórii identifikujeme niekoľko momentov, ktoré odborníci z oblasti duševného vlastníctva vyhodnotili ako počiatky vzniku a rozvoja patentového systému.
Čítať celý článok

Transfer technológií opäť téma číslo jeden. Program najväčšieho odborného podujatia k problematike sa už chystá

10. 05. 2023, , Podujatia a propagácia
Transfer technológií opäť téma číslo jeden. Program najväčšieho odborného podujatia k problematike sa už chystá Najväčšie odborné fórum o transfere technológií COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) bude aj tento rok významnou súčasťou konferenčnej jesene. Dvojdňové podujatie privíta hostí z radov akademikov, vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií zo Slovenska i zahraničia. V týchto dňoch sa už črtajú ostré kontúry tematického zamerania a programu konferencie.
Čítať celý článok

Fond pre malé a stredné podniky poskytuje dva nové granty

05. 05. 2023, Erika Farenzenová, Duševné vlastníctvo
Fond pre malé a stredné podniky poskytuje dva nové granty Malí a strední podnikatelia (MSP) zo Slovenska môžu aj v roku 2023 podávať žiadosti o poukazy, ktoré im umožnia čiastočnú náhradu uhradených poplatkov na ochranu ich práv duševného vlastníctva. Fond pre MSP, ktorý je v gescii Úradu Európskej komisie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) bol rozšírený o dva nové granty.
Čítať celý článok

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií zasiahne aj transfer technológií

21. 04. 2023, Erika Farenzenova, Proces a služby TT
Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií zasiahne aj transfer technológií Vláda SR schválila Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030. Stratégia je víziou a plánom, ako zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života pomocou inovácií a reforiem v oblasti výskumu, inovácií a talentu. Vláda týmto krokom splnila ďalší z míľnikov z Plánu obnovy a zároveň za zaviazala dávať až do roku 2030 z rozpočtu 1 miliardu EUR ročne na výskum, vývoj a inovácie.
Čítať celý článok
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>