Nachádzate sa tu: Patlib... > Databázy > Databázy ÚPV ČR

Databázy ÚPV ČR

Národné databázy priemyselno-právnych informácií Českej republiky - patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky. Databázy obsahujú bibliografické údaje, plné texty dokumentov, prehľad položiek konania o príslušnom predmete priemyselného vlastníctva. Zo všetkých databáz je možné vypracovať informatívnu rešerš.

http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line.html