Blog

Vitajte na blogu prispievateľov a spolupracovníkov portálu PATLIB.

Táto sekcia Vám ponúkne viacero zaujímavých príspevkov z oblasti duševného vlastníctva.

Vlastné príspevky je možné vkladať po prihlásení na našom portáli.

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Tradičné Vianoce sú spojené s duševným vlastníctvom

18. 12. 2023, Erika Farenzenová, Proces a služby TT
Tradičné Vianoce sú spojené s duševným vlastníctvom Čo sa vám vybaví, keď premýšľate o Vianociach? Predpokladám, že väčšine z nás zhon, aby sme si stihli splniť všetky povinnosti, upratať, nakúpiť darčeky a všetko pripraviť. A potom prídu na rad tie príjemnejšie predstavy – večera, filmy, hudba, pohľadnice, vianočný stromček, ozdoby, darčeky.... Vedeli ste však, že mnohé z uvedených sú chráneným duševným vlastníctvom?
Čítať celý článok

Vedecké parky a ich úloha v podpore vedy a praxe

14. 12. 2023, Martin Karlík, Proces a služby TT
Vedecké parky a ich úloha v podpore vedy a praxe Riaditeľ košického vedeckého parku TECHNICOM a vážený člen redakčnej rady časopisu TTb František Jakab nám porozprával o dôležitom postavení vedeckých parkov v súvislosti s univerzitným transferom technológií. Spýtali sme sa ho aj na to, v čom by sa slovenská legislatíva mohla inšpirovať od fungovania vedeckých parkov v zahraničí.
Čítať celý článok

Podnikatelia dostanú finančnú podporu na ochranu duševného vlastníctva aj v roku 2024

12. 12. 2023, Erika Farenzenová, Duševné vlastníctvo
Podnikatelia dostanú finančnú podporu na ochranu duševného vlastníctva aj v roku 2024 Fond pre malých a stredných podnikateľov (MSP) bude poskytovať finančné schémy vytvorené na pomoc podnikateľom v rámci EÚ pri ochrane ich práv duševného vlastníctva aj v roku 2024. Bude smerovať do 4 oblastí a bude vyššia ako v tomto roku.
Čítať celý článok

Podporné a brzdiace faktory v procese prenosu vedeckých poznatkov do praxe na technickej univerzite vo Zvolene: pohľad partnerov z hospodárskej praxe

15. 11. 2023, Ing. Klára Báliková PhD.Ing. Lenka Marcinekova PhD.prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, Proces a služby TT
Podporné a brzdiace faktory v procese prenosu vedeckých poznatkov do praxe na technickej univerzite vo Zvolene: pohľad partnerov z hospodárskej praxe Univerzity sú hnacou silou pre proces inovácií v ekonomike, nakoľko slúžia nielen pri vzdelávacej či vedeckovýskumnej činnosti, ale tiež pri prenose získaných poznatkov do hospodárskej praxe. Proces prenosu poznatkov do praxe nie je vždy jednoduchý a je ovplyvnený viacerými faktormi, ktoré vplývajú na jeho kvalitu a potenciálny úspech.
Čítať celý článok

Cena za transfer technológií na Slovensku za rok 2023 má svojich víťazov

15. 11. 2023, Erika Farenzenová, Podujatia a propagácia
Cena za transfer technológií na Slovensku za rok 2023 má svojich víťazov 24. a 25. októbra 2023 sa konal v poradí štvrtý ročník najväčšej odbornej konferencie k téme transferu technológií na Slovensku – COINTT 2023, ktorú organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Súčasťou prestížneho podujatia bol aj slávnostný večer, na ktorom sme sa dozvedeli mená víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2023.
Čítať celý článok

Bezpilotné lietajúce prostriedky ako technológia budúcnosti

15. 11. 2023, Ing. Kristína Šajbanová, Proces a služby TT
Bezpilotné lietajúce prostriedky ako technológia budúcnosti Obrovský potenciál využitia bezpilotných lietadiel (UAV) mení súčasný svet taký, aký ho poznáme a možno skonštatovať, že podpora ich rozvoja na vedecké a výskumné účely sa povýšila nad marketingové a senzácie chtivé záujmy. Aplikácie UAV sa rozšírili z oblastí vojenských aj do civilných služieb, inšpekcie výstavby, infraštruktúry či kontroly elektrických vedení. Rovnako sa osvedčili aj v oblasti monitorovania cestnej premávky a v oblasti dopravných prieskumov. Sú neodmysliteľnou súčasťou geodézie a kartografie, ale najmä záchranných operácií, keď čas zohráva najdôležitejšiu rolu.
Čítať celý článok

Aktivity na poli transferu technológií v KTT SAV

15. 11. 2023, Ing. Andrea Čižiková PhD. Ing. Paed. IGIP, Proces a služby TT
Aktivity na poli transferu technológií v KTT SAV Transfer technológií a vedeckých poznatkov do hospodárskej praxe je jedným z najdôležitejších kľúčových faktorov úspešnosti výskumných a vedeckých tímov, ale predovšetkým jeho schopnosti konkurovať v trhovom hospodárstve. Komerčné aktivity vedeckovýskumných inštitúcií, aplikovaný výskum a prenos poznatkov do praxe v kooperácii s hospodárskou a spoločenskou sférou môžu priniesť inštitúciám dodatočné finančné zhodnotenie, a v neposlednom rade aj prestíž.
Čítať celý článok

COINTT 2023 opäť spojí akademický a podnikateľský svet

15. 11. 2023, , Podujatia a propagácia
COINTT 2023 opäť spojí akademický a podnikateľský svet Mať talent a dobrý nápad je kľúčové. Na to, aby sa dobré nápady preniesli do praxe, je ale potrebné mať aj podnikateľského ducha. Ideálne je, keď sa akademici, inovátori a podnikatelia spoja a dohodnú. Priestor na diskusiu a výmenu informácií a transfer vedomostí aj tento rok vytvorí odborná konferencia s medzinárodnou účasťou COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2023 (COINTT 2023).
Čítať celý článok

Výskum a prax v AgroBioTech s chmeľovou príchuťou

15. 11. 2023, Martin Karlík, Podujatia a propagácia
Výskum a prax v AgroBioTech s chmeľovou príchuťou Spoluprácu medzi vedeckou obcou a súkromným sektorom sme už mnohokrát predstavili v nezvyčajnom prevedení. Experimentálny pivovar ako samostatné laboratórium Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre je však novinkou. Jeho prepojenie s praxou i význam v rámci univerzity nám predstavil Dušan Straka (DS) a riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech Lucia Gabríny (LG). Porozprávali nám o tom, s akými technológiami pracujú a v čom je činnosť experimentálneho pivovaru a výskumného centra prospešná pre podnikateľov.
Čítať celý článok

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin nájdete už aj v databáze EBSCO

14. 08. 2023, Erika Farenzenová, Podujatia a propagácia
TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin nájdete už aj v databáze EBSCO Interdisciplinárny odborný časopis TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin, ktorý vydáva Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), zaznamenal v krátkej dobe ďalší významný úspech – začlenenie do databázy EBSCO.
Čítať celý článok
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>