Topografie polovodičových výrobkov

Topografiou sa rozumie séria zakódovaných zobrazení, ktorá znázorňuje trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá.

Viac informácií: http://www.upv.sk/?topografie-polovodicovych-vyrobkov