Blog

Vitajte na blogu prispievateľov a spolupracovníkov portálu PATLIB.

Táto sekcia Vám ponúkne viacero zaujímavých príspevkov z oblasti duševného vlastníctva.

Vlastné príspevky je možné vkladať po prihlásení na našom portáli.

<< < | 1 | > >>

Startup z Purdue University Northwest uviedol na trh nové produkty

19. 03. 2024, Martin Karlík, Proces a služby TT
Startup z Purdue University Northwest uviedol na trh nové produkty Úrad pre komercializáciu technológií Purdue Innovates prevádzkuje jeden z najkomplexnejších programov transferu technológií medzi poprednými výskumnými univerzitami v USA. Služby poskytované týmto úradom podporujú iniciatívy ekonomického rozvoja Purdue University a sú prínosom pre akademické aktivity univerzity prostredníctvom komercializácie, licencovania a ochrany duševného vlastníctva.
Čítať celý článok

Dôležitosť inovačných centier v procese transferu technológií

05. 03. 2024, , Podujatia a propagácia
Dôležitosť inovačných centier v procese transferu technológií Regionálne inovačné centrá, ktoré sa postupne rozvíjajú aj na Slovensku, sú výborným príkladom spolupráce medzi podnikateľmi a univerzitami. Regionálne inovačné centrum Košického samosprávneho kraja pôsobí od roku 2013 a v Banskobystrickom samosprávnom kraji vzniklo v apríli 2023.
Čítať celý článok

Transfer technológií a violončelá budúcnosti

20. 02. 2024, Martin Karlík, Proces a služby TT
Transfer technológií a violončelá budúcnosti Budúcnosť patrí 3D tlači, to už nikoho neprekvapí. Tlač hudobných nástrojov je ale ešte stále raritou. Spolupráca Fakulty technologickej Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne (FT UTB) a spoločnosti Sensio.cz však dokazuje, že aj v takomto nezvyčajnom segmente môže prísť úspech. 3D Cello je už pojmom, ktorý doslova obletel celý svet.
Čítať celý článok

Grantový program Fond pre MSP je dostupný aj v roku 2024

05. 02. 2024, Erika Farenzenová, Duševné vlastníctvo
Grantový program Fond pre MSP je dostupný aj v roku 2024 Grantový program Fond pre MSP (Ideas Powered for Business), ktorý je v gescii EUIPO (Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo), môžu malí a strední podnikatelia podnikajúci na území EÚ využiť na služby súvisiace s ochranou duševného vlastníctva.
Čítať celý článok

Medové laboratórium ako katalyzátor dôležitých spoluprác

16. 01. 2024, Martin Karlík, Proces a služby TT
Medové laboratórium ako katalyzátor dôležitých spoluprác Je mnoho predmetov výskumu a produktov vedeckých laboratórií, ktoré majú komerčný potenciál a predpoklad na úspešný transfer technológií. Jedným takým je, každému dobre známy, včelí produkt - med. Vedúci úspešného projektu „medové laboratórium“ doktor Juraj Majtán priblížil, akým spôsobom môže byť med predmetom spoluprác medzi akademickým a súkromným sektorom.
Čítať celý článok

Patentové informácie v CVTI SR - minulosť a súčasnosť

16. 01. 2024, Ľubomír Kucka, Duševné vlastníctvo
Patentové informácie v CVTI SR - minulosť a súčasnosť Okrem knižnično-informačných služieb patria aj patentové informačné služby medzi portfólio poskytovaných služieb v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky(CVTI SR). 85. výročie vzniku CVTI SR, ktoré si pripomíname v tomto roku, je príležitosťou aj na bilancovanie aktivít v oblasti patentových informácií.
Čítať celý článok
<< < | 1 | > >>