Nachádzate sa tu: Patlib... > Priemyselné práva > Ochranné známky

Ochranné známky

Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Hlavnou črtou ochrannej známky, ktorou sa odlišuje od ostatných označení používaných na označovanie výrobkov a služieb, je jej zápis do registra ochranných známok.

Viac informácií: http://www.upv.sk/?ochranne-znamky