Inštitúcie na podporu inovácií

  • MŠVVaŠ SR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
  • CVTI SR (Centrum vedecko-technických informácií SR)
  • SBA (Slovak Business Agency)
  • SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora)
  • SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu)
  • EEN (Enterprise Europe Network)
  • BIC (BIC Bratislava, s.r.o.)
  • APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja)
  • AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku)