Duševné vlastníctvo

Radi privítame aj Vaše  príspevky k tejto blogovej kategórii - registrácia

Vlastné príspevky je možné vkladať po prihlásení na našom portáli.

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Grantový program Fond pre MSP je dostupný aj v roku 2024

05. 02. 2024, Erika Farenzenová, Duševné vlastníctvo
Grantový program Fond pre MSP je dostupný aj v roku 2024 Grantový program Fond pre MSP (Ideas Powered for Business), ktorý je v gescii EUIPO (Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo), môžu malí a strední podnikatelia podnikajúci na území EÚ využiť na služby súvisiace s ochranou duševného vlastníctva.
Čítať celý článok

Patentové informácie v CVTI SR - minulosť a súčasnosť

16. 01. 2024, Ľubomír Kucka, Duševné vlastníctvo
Patentové informácie v CVTI SR - minulosť a súčasnosť Okrem knižnično-informačných služieb patria aj patentové informačné služby medzi portfólio poskytovaných služieb v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky(CVTI SR). 85. výročie vzniku CVTI SR, ktoré si pripomíname v tomto roku, je príležitosťou aj na bilancovanie aktivít v oblasti patentových informácií.
Čítať celý článok

Podnikatelia dostanú finančnú podporu na ochranu duševného vlastníctva aj v roku 2024

12. 12. 2023, Erika Farenzenová, Duševné vlastníctvo
Podnikatelia dostanú finančnú podporu na ochranu duševného vlastníctva aj v roku 2024 Fond pre malých a stredných podnikateľov (MSP) bude poskytovať finančné schémy vytvorené na pomoc podnikateľom v rámci EÚ pri ochrane ich práv duševného vlastníctva aj v roku 2024. Bude smerovať do 4 oblastí a bude vyššia ako v tomto roku.
Čítať celý článok

Softvérové pirátstvo a ako ho obmedziť

03. 07. 2023, Juliana Bezáková, Duševné vlastníctvo
Softvérové pirátstvo a ako ho obmedziť Ako postupovať pri zabezpečovaní účinnej ochrany vášho softvéru? Vo všeobecnosti ju zaraďujeme do oblasti autorských práv, čiže k dispozícii máte primárne Autorský zákon a jeho ustanovenia. Počítačový program definuje ako "súbor inštrukcií a príkazov použitých v počítači a vyjadrených v strojovom alebo zdrojovom kóde“. Ak ste vytvorili nejaký počítačový program, podľa slovenskej legislatívy ste jeho autorom, čiže „fyzickou osobou, ktorá vytvorila dielo“. Predtým, než sa ponoríme do témy, objasníme si obsah Autorského zákona vo všeobecnosti.
Čítať celý článok

Patentový systém a jeho rôzne podoby v európskych dejinách - 2. časť

20. 06. 2023, Juliana Bezáková, Duševné vlastníctvo
Patentový systém a jeho rôzne podoby v európskych dejinách - 2. časť Prvými rokmi vývoja konceptu práv duševného vlastníctva sme vás previedli v prvej časti článku o patentovom systéme a jeho rôznych podobách v európskych dejinách. Od prvých foriem označovania hrnčiarskych výrobkov, cez patrične označené pekárenské výrobky v Anglicku, sme sa dostali až do Talianska v období končiaceho stredoveku. Novoobjavená kníhtlač a 80-ročná vojna boli akcelerátormi pokroku a vzniku užitočných vynálezov. Ako vývoj transferu technológií pokračoval kým sa vyvinul do podoby, v akej ho poznáme dnes?
Čítať celý článok

Patentový systém a jeho rôzne podoby v európskych dejinách

02. 06. 2023, Juliana Bezáková, Duševné vlastníctvo
Patentový systém a jeho rôzne podoby v európskych dejinách Koncept práv duševného vlastníctva sa vyvíja už niekoľko tisícročí. Aby sa dostal do podoby, v akej je dnes, musela myšlienka vlastnenia nehmotného majetku prejsť viacerými zmenami. Ak máme hovoriť o patentovom práve a procese jeho zdokonaľovania, nesmieme ho vnímať ako jeden systém, ktorý sa rozvíjal rovnako vo všetkých krajinách. V histórii identifikujeme niekoľko momentov, ktoré odborníci z oblasti duševného vlastníctva vyhodnotili ako počiatky vzniku a rozvoja patentového systému.
Čítať celý článok

Fond pre malé a stredné podniky poskytuje dva nové granty

05. 05. 2023, Erika Farenzenová, Duševné vlastníctvo
Fond pre malé a stredné podniky poskytuje dva nové granty Malí a strední podnikatelia (MSP) zo Slovenska môžu aj v roku 2023 podávať žiadosti o poukazy, ktoré im umožnia čiastočnú náhradu uhradených poplatkov na ochranu ich práv duševného vlastníctva. Fond pre MSP, ktorý je v gescii Úradu Európskej komisie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) bol rozšírený o dva nové granty.
Čítať celý článok

MODULO-POHĽAD DIZAJNÉROV NA INOVATÍVNE APLIKÁCIE NANOMATERIÁLOV

24. 03. 2023, Mgr. art. Michala Lipková, ArtD., Duševné vlastníctvo
MODULO-POHĽAD DIZAJNÉROV NA INOVATÍVNE APLIKÁCIE NANOMATERIÁLOV Vďaka platforme IMPULZ CORONA STU, ktorá vznikla s cieľom sieťovania výskumníkov na STU počas pandémie, sa ešte v roku 2020 podarilo prepojiť dizajnérsku iniciatívu COVID COLAB Michaly Lipkovej a Vlasty Kubušovej s technológiami výskumnej skupiny Slovak Diamond Group Ústavu elektroniky a fotoniky FEI STU pod vedením Mariána Vojsa. Jedným z hmatateľných výsledkov ich spolupráce je prototyp MODULO - návrh inovatívneho zariadenia na epidemiologickú prevenciu v miestach s hromadným výskytom osôb, ktoré nahrádza chemické dezinfekčné procesy vďaka inovatívnym technológiám.
Čítať celý článok

EURÓPSKY PATENTOVÝ ÚRAD OSLAVUJE 50. VÝROČIE SVOJHO VZNIKU

28. 02. 2023, Erika Farenzenová, Duševné vlastníctvo
EURÓPSKY PATENTOVÝ ÚRAD OSLAVUJE 50. VÝROČIE SVOJHO VZNIKU Európsky patentový úrad (EPO) bol založený v Mníchove pri príležitosti podpisu Európskeho patentového dohovoru v roku 1973. Dohovor ratifikovalo pôvodne 16 krajín a Slovensko sa k nej pridalo v roku 2002. Tento rok oslavuje EPO 50 rokov a pripravuje atraktívne aktivity počas celého roka.
Čítať celý článok

ČO TVORÍ FIREMNÚ ZNAČKU A AKO JU MÔŽETE OCHRÁNIŤ?

12. 01. 2023, Lenka Bednárová, Erika Farenzenová, Duševné vlastníctvo
 ČO TVORÍ FIREMNÚ ZNAČKU A AKO JU MÔŽETE OCHRÁNIŤ? Začať s podnikateľskou činnosťou si vyžaduje nielen dobrú ideu, ale aj veľa času, trpezlivosti a práce. Krôčik po krôčiku si budujete svoju firemnú značku, ktorá postupne získava na hodnote. Ale ak si ju nechránite, nechávate svoje nápady a plody svojej práce „ležať“ voľne dostupné pre kohokoľvek. Ako to zmeniť vám povieme v Stredisku patentových informácií PATLIB.
Čítať celý článok
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
Naspäť