Duševné vlastníctvo

Radi privítame aj Vaše  príspevky k tejto blogovej kategórii - registrácia

Vlastné príspevky je možné vkladať po prihlásení na našom portáli.

<< < | 1 | 2 | > >>

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A JEHO OCHRANA

22. 10. 2021, Olga Števková, redakcia, Duševné vlastníctvo
 DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A JEHO OCHRANA Duševné vlastníctvo je výsledkom ľudskej tvorivosti a vynaliezavosti. Je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Produkty ľudskej kreativity spoločne označujeme názvom predmety duševného vlastníctva. Čo si ale predstavujeme pod pojmom duševné vlastníctvo a ako je ho možné najlepšie ochrániť?
Čítať celý článok

SPU V NITRE SA PÝŠI UNIKÁTNYM EURÓPSKYM PATENTOM

18. 05. 2021, Mgr. Martin Karlík, Duševné vlastníctvo
SPU V NITRE SA PÝŠI UNIKÁTNYM EURÓPSKYM PATENTOM Technológia vykurovacích zariadení s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie. Aj to v sebe zahrnuje projekt s názvom 1PhEnergyOn, ktorý priniesol Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre úspech v podobe získania európskeho patentu.
Čítať celý článok

Nezabudnime na Svetový deň duševného vlastníctva

21. 04. 2021, Želmíra Gerová, Martin Karlík, Oľga Števková, Duševné vlastníctvo
Každý rok 26. apríla oslavujeme Svetový deň duševného vlastníctva, aby sme si pripomenuli význam ochrany duševného vlastníctva pri podpore inovácií a tvorivosti. Výnimkou nie je ani tento rok.
Čítať celý článok

Legislatívne prekážky efektívneho transferu technológii na Slovensku

08. 04. 2021, JUDr. Tomáš Klinka, Duševné vlastníctvo
Legislatívne prekážky efektívneho transferu technológii na Slovensku Cieľom tohto príspevku je neuvažovať o súkromných výskumných centrách a iných súkromných entitách s inovačnými ambíciami, ktoré nie sú pri nakladaní so svojím duševným vlastníctvom v zásade nijako právne limitované. Poslanie výskumu, vývoja a inovačných aktivít má vo svojom vienku pomerne veľké množstvo inštitúcií verejno-právnej povahy. Je to predovšetkým 34 slovenských vysokých škôl a Slovenská akadémia vied (SAV) s jej 45 ústavmi a centrami.
Čítať celý článok

Nikdy nebol lepší čas na ochranu Vášho označenia alebo dizajnu!

25. 02. 2021, Lenka Bednárová, Duševné vlastníctvo
Nikdy nebol lepší čas na ochranu Vášho označenia alebo dizajnu! Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v rámci iniciatívy Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) poskytuje poukazy na duševné vlastníctvo pre malé a stredné podniky so sídlom v členských štátoch EÚ v hodnote až do výšky 1500 € pre jeden podnik. Poukazy možno využiť aj na základné poplatky za prihlášky ochranných známok a dizajnov, a to vo výške 50 %.
Čítať celý článok

Svetový deň duševného vlastníctva

07. 04. 2015, Iveta Molnárová, Duševné vlastníctvo
Keďže Svetový deň duševného vlastníctva (SDDV – 26. apríl) pripadá v roku 2015 na nedeľu, pracovníci Úradu priemyselného vlastníctva SR a pozvaní hostia si ho pripomenú v utorok 28. apríla.
Čítať celý článok

Prečo je dôležité si (dať si) urobiť rešerš

23. 06. 2014, Darina Kylianova, Duševné vlastníctvo
článok poukazuje na možnosti kde sa dá požiadať o vypracovanie rešerší na technické riešenia. Aký je zmysel dať si alebo sám si  pozrieť čo je doterajší stav techniky.
Čítať celý článok

Ako sa vyhnúť situácií " Sám sebe katom"

27. 01. 2014, Darina Kylianova, Duševné vlastníctvo
Článok sa snaží poukázať na to, že môžu nastať situácie keď si sami sebe spôsobíme škody, nepríjemnosti a aj stratu práv. Dôvodom býva neznalosť zákona a naša neochota informovať sa na správnych miestach. Platí to vo všetkých oblastiach a aj v duševnom vlastníctve. V blogu sú v skratke vybrané niektoré konkrétne prípady , týkajúce sa patentov, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok.
Čítať celý článok

Nepodceňujme stratégiu pri prihlasovaní predmetov priemyselného vlastníctva

15. 10. 2013, Darina Kylianova, Duševné vlastníctvo
Článok poskytuje niekoľko odborných rad, užitočných pred podaním prihlášok rôznych typov predmetov priemyselného vlastníctva. Ide hlavne o patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky a označenia pôvodu a zemepisné označenia. Dôraz sa kladie na vytvorenie si vhodnej stratégií, na čo je dôležité sa zamerať, aby sme neurobili chyby.
Čítať celý článok

Niečo viac o dizajne

02. 09. 2013, Darina Kylianova, Duševné vlastníctvo
Článok sa zaoberá kategóriou priemyselného vlastníctva- dizajn. Niekedy sa používal starší názov "priemyselný vzor ". V ostatnom období sa s týmto pojmom stretávame dosť často, pretože aj dizajn tvorí pridanú hodnotu tovaru alebo aj služby. Určite pri výbere tovaru na to spotrebiteľ kladie dôraz.
Čítať celý článok
<< < | 1 | 2 | > >>
Naspäť