Databázy zahraničných úradov PV

Linky na národné úrady členských krajín Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

http://www.upv.sk/?zahranicne-urady-priemyselneho-vlastnictva