PIVOT CENTER NA UNIVERZITE V UTAHU

03. 11. 2021, Paul J. Corson

PIVOT CENTER NA UNIVERZITE V UTAHU

Stratégiou PIVOT CENTRA (Partners for Innovation, Ventures, Outreach & Technology) pre úspešný transfer technológií je zamerať sa na vytváranie dôveryhodných vzťahov s finálnymi výstupmi-produktami, ktoré zodpovedajú dopytu zákazníkov. 

 

 

V prípade, že je výsledkom výskumu na univerzitnej pôde predmet s potenciálnou hodnotou, existujú konkrétne kroky na realizáciu a maximalizáciu tejto hodnoty. 

Minulý rok sa Univerzita v Utahu (USA) progresívne zaviazala rozšíriť úlohu svojej kancelárie pre transfer technológií a vytvoriť PIVOT CENTER. PIVOT Center ako integrovaná kancelária pre inovácie a ekonomickú angažovanosť v USA, spolupracuje s vynálezcami, aby uviedli ich inovácie na trh.

Vývoj k integrovanému manažmentu inovácií

Podporovaním partnerstiev medzi priemyslom, univerzitami a vládnymi subjektmi, PIVOT CENTER akceleruje inovačný ekosystém v Utahu, čím zvyšuje vplyv USA na ekonomiku tohto štátu. PIVOT CENTER integruje komercializáciu technológií, firemnú angažovanosť a ekonomický rozvoj do jedinej centralizovanej organizácie, takže skúsenosti a vzťahy, ktoré budujeme, sú bezproblémové, jedinečné, dlhodobé a úspešné.

Ak je možné vynález chrániť a existuje vysoká pravdepodobnosť, že budeme môcť licencovať duševné vlastníctvo, zameriame sa na to, čo je potrebné na udelenie licencie alebo prevodu technológie na súkromný subjekt. Príležitostne stačí jednoduchá, nekomplikovaná licencia, napríklad na generovanie príjmov z modelu myši alebo xenoimplantátu získaného od pacienta. Častejšie si to však vyžaduje ďalší proces, ktorý kombinuje interné a externé granty, riadený výskum a externú expertízu.

PIVOT CENTER spolupracuje s vynálezcami a podnikateľmi, aby navrhli a investovali do výskumu s cieľom posunúť technológiu do bodu, kedy na ňu startup alebo existujúca spoločnosť udelí licenciu. Spolupracovali sme aj s podnikateľmi a technickými odborníkmi, aby sme poskytli nové zdroje pre sľubné technológie, ktoré si vyžadujú rozsiahlejší a intenzívnejší výskum.

Zameranie na efektivitu a kvalitu, nie na kvantitu

Pri vytváraní niekoľkých nových procesov sa zameriavame na efektivitu. Každý vynález si vyžaduje dodatočné investície a prácu na vývoj komerčného produktu. Mnohé univerzity sa tým dostanú do bežného konfliktu v súvislosti s veľmi skoro ponúkanou technológiou a snahou o maximalizáciu finančnej návratnosti.

Napríklad licencie pre startupy často ukladajú nesprávne načasované poplatky a agresívne ultimáta, ktoré odpudzujú investorov a spútavajú podnikateľov. Namiesto toho spájame trhové obchodné podmienky s pravidlami vyvinutými podnikateľmi, priemyslom a investormi. Menej sa staráme o počet licencií, startupov a viac o to, ako rýchlo sa z vynálezov stanú produkty na trhu a ako rýchlo spoločnosti začnú generovať príjmy.

Riadenie inovácií a dôveryhodných partnerstiev

Primárnym dôrazom PIVOT CENTER za posledné tri roky bolo zlepšenie našich schopností vývoja produktov prostredníctvom spolupráce so všetkými našimi zainteresovanými stranami a zákazníkmi. Konkrétne sme podnikli kroky na podporu vzťahov a ponúkli prvky, ktoré naši zainteresovaní spolupracovníci potrebujú na svojej ceste komercializácie.

Tieto kroky zahŕňajú:

  • vytvorenie väčšej transparentnosti, ktorá pomôže fakulte pochopiť celý proces riadenia inovácií- podpory výskumných cieľov;
  • poskytnutie interných finančných zdrojov na financovanie ďalšieho fakultného výskumu v univerzitných laboratóriách;
  • rozšírenie našej schopnosti spolupracovať so zákazníkmi, ktorí budú licencovať naše technológie: podnikateľmi, startupmi a existujúcimi spoločnosťami;
  • partnerstvo s profesionálmi zo súkromného sektora s cieľom vytvoriť nové interné a externé inštitúcie na premenu výskumu na vynálezy a technológie s rozšírenou licenciou.

Celý článok v angličtine nájdete tu.

 

Naspäť
Pridať komentár