Nachádzate sa tu: Patlib > Naše služby

Naše služby

Stredisko patentových informácií PATLIB v CVTI SR poskytuje používateľom tieto patentové informačné služby:

Okrem vyššie uvedených služieb stredisko organizuje a realizuje

Všetky služby strediska PATLIB sú prednostne poskytované subjektom verejnej sféry, fyzickým osobám, malým a stredným podnikom, a to bezplatne. Veľkým podnikom a v prípade obzvlášť náročných rešerší (napr. rešerš na patentovú čistotu) stredisko poskytuje svoje služby odplatne na základe individuálnej dohody, pričom cena za poskytnutie služby sa odvíja od nákladovej položky na zamestnancov, rozsahu a časovej náročnosti požadovanej služby. Odplatné služby sa poskytujú len v prípade aktuálne dostatočných kapacít.

 

Prosím neposielajte nám žiadnu dokumentáciu s citlivými informáciami o potenciálnom predmete priemyselného vlastíctva elektronickou formou. Ak k odoslaniu dokumentácie s citlivými informáciami takouto cestou dôjde neručíme za akýkoľvek únik informácií.