Nachádzate sa tu: Patlib... > Systémy triedenia

Systémy triedenia

Systémy triedenia predmetov priemyselného vlastníctva sú určené na usporiadanie alebo vyhľadávanie záznamov alebo dokumentov z oblasti priemyselného vlastníctva. Používajú sa najmä pri vykonávaní patentových rešerší, rešerší v ochranných známkach alebo dizajnoch.

Systémy triedenia umožňujú klasifikáciu vynálezov, technických riešení, označení tovarov a služieb alebo dizajnov, resp. patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok alebo zapísaných dizajnov do indexovaných, systematicky organizovaných oblastí, ktoré majú používateľom priemyselno-právnych informácií pomáhať pri vyhľadávaní a spracovávaní dokumentov a údajov súvisiacich s ochranou predmetov priemyselného vlastníctva použitím technických a bibliografických údajov.

Viac informácií: http://www.upv.sk/?systemy-triedenia

Patenty:

http://www.upv.sk/?systemy-triedenia-patenty

Ochranné známky:

http://www.upv.sk/?systemy-triedenia-ochranne-znamky

Dizajny:

http://www.upv.sk/?systemy-triedenia-dizajny