Národné, medzinárodné a regionálne inštitúcie

Národné

  • ÚPV SR - Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva.
  • ÚPV ČR - Úřad průmyslového vlastnictví je ústredným orgánom štátnej správy Českej republiky na ochranu priemyselného vlastníctva.

Medzinárodné a regionálne

  • EPO – Hlavnou aktivitou Európskeho patentového úradu je skúmanie patentových prihlášok a udeľovanie patentov. Okrem toho úrad poskytuje patentové informácie a vzdelávanie pre záujemcov.
  • WIPO – Svetová organizácia duševného vlastníctva poskytuje globálne služby pre ochranu duševného vlastníctva za hranicami.
  • EUIPO – Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (bývalý OHIM – Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu). Úrad je zameraný na ochranu ochranných známok a dizajnov.
  • EAPO – Euroázijská patentová organizácia je zameraná na vytvorenie medzištátneho systému na ochranu duševného vlastníctva a vytvorenie patentového systému v Spoločnosti nezávislých štátov a iných štátoch, ktoré boli súčasťou bývalého ZSSR.