ČO TVORÍ FIREMNÚ ZNAČKU A AKO JU MÔŽETE OCHRÁNIŤ?

12. 01. 2023, Lenka Bednárová, Erika Farenzenová

 ČO TVORÍ FIREMNÚ ZNAČKU A AKO JU MÔŽETE OCHRÁNIŤ?

Začať s podnikateľskou činnosťou si vyžaduje nielen dobrú ideu, ale aj veľa času, trpezlivosti a práce. Krôčik po krôčiku si budujete svoju firemnú značku, ktorá postupne získava na hodnote. Ale ak si ju nechránite, nechávate svoje nápady a plody svojej práce „ležať“ voľne dostupné pre kohokoľvek. Ako to zmeniť vám povieme v Stredisku patentových informácií PATLIB.

 

Značka každej firmy by mala byť špecifická a nezameniteľná. To prináša firme konkurenčnú výhodu. Firemnú značku tvoria dva hlavné prvky, ktorými sú firemná identita a imidž firmy.

 

Firemná identita nie je len názov

 

Predstava majiteľa o značke a jej komunikácia voči verejnosti sa nazýva firemná identita. Je možné ju vyjadriť napríklad prostredníctvom názvu a loga spoločnosti, ako aj prostredníctvom názvov i log jednotlivých produktov a podstatou produktov a služieb. Ďalšími formami prezentácie firemnej identity sú reklama, PR, marketingové, prípadne ďalšie aktivity a spôsoby komunikácie voči verejnosti, ktoré odlíšia firmu od konkurencie.

 

Imidž firmy tvorí jej vnímanie verejnosťou

 

Vnímanie identity firmy z pohľadu verejnosti, predovšetkým jej zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov, nazývame imidž firmy. Imidž firmy je tvorený na základe vnemov verejnosti, predovšetkým na základe ich pocitov a skúseností. Verejnosť vníma, napr. kvalitu jednotlivých produktov a služieb či ich vizuálnu stránku. Dôležitý aspekt imidžu firmy tvorí aj vnímanie cenotvorby a rôznych doplnkových služieb (napr. vernostný program pre zákazníkov, predĺžená záruka na tovary a služby a pod). Na imidž firmy vplýva aj jej správanie v oblasti spoločenskej zodpovednosti (z angl. corporate social responsibility - CSR), napríklad pri dobrovoľníckych aktivitách týkajúcich sa charity, ochrany prírody alebo zdravia.

 

Hodnota značky a ochrana duševného vlastníctva

 

Súčasťou firemnej identity je teda aj budovanie značky a jej hodnota. Hodnotu značky firmy, ako aj prípadný rast jej hodnoty, významne ovplyvňuje fakt, či si firma chráni svoje duševné vlastníctvo, ktoré je súčasťou jej podnikania.

 

Zdroj: CTT CVTI SR

 V infografike môžete vidieť, že v prieniku identity firmy a imidžu firmy sú vyobrazené logá významných svetových značiek.

 

Majitelia firiem, ktorým záleží na dlhodobom budovaní ich firmy, nezabúdajú na nevyhnutnosť ochrany grafických prvkov svojej firemnej identity. Grafickými prvkami, ktoré definujú firmu, sú napríklad logo firmy, logo jednotlivých produktov, ako aj dizajn – vzhľad jednotlivých výrobkov, prípadne aj ich obalov.

 

 

Zdroj: https://interbrand.com/best-brands/

 

Úspešní si chránia svoje duševné vlastníctvo

 

Cieľom podnikania je vybudovať úspešnú firmu. Pri napĺňaní tohto cieľa je dôležité budovať značku, ktorú je jednoduché odlíšiť od konkurencie, aby bola firma ľahko rozpoznateľná a identifikovateľná. Úspešní podnikatelia vedia a pravidelne sa s tým stretávajú, že sa ich produkty a firemnú identitu snažia skopírovať iné subjekty.

Ak sa chcete ochrániť a predísť tomu, aby vašu firmu a jej produkty niekto kopíroval, je potrebné sa zamerať na ochranu svojho duševného vlastníctva.

 

 

Ochrana loga na národnej i medzinárodnej úrovni

 

Firmy sa najčastejšie identifikujú svojím názvom, prípadne kombináciou názvu s logom – vizuálnym vyobrazením. Logo je možné si ochrániť na národnej aj medzinárodnej úrovni ochrannou známkou (označenou symbolom „R“ v krúžku ® z angl. registered alebo „TM“ ™ z angl. trade mark).

Ak má váš produkt alebo jeho obal špecifický vzhľad alebo tvar, tiež je možné ho ochrániť ochrannou známkou, ale aj dizajnom.

 

Zdroj: CTT CVTI SR

 

Toto sú niektoré z foriem ochrany duševného vlastníctva vašej firmy. Čo presne sa za nimi skrýva, aké sú medzi nimi rozdiely a kedy ktorý použiť vám predstavíme v ďalších článkoch.

 

Ochráňte si svoju firemnú značku

 

Ak neviete, čo si môžete vo svojom podnikaní chrániť ako duševné vlastníctvo, radi vám poradíme v našom Stredisku patentových informácií PATLIB. Svoje otázky nám môžete poslať aj e-mailom na patlib@cvtisr.sk.

 

 

lustračné foto: Freepik.com

Naspäť
Pridať komentár