EURÓPSKY PATENTOVÝ ÚRAD OSLAVUJE 50. VÝROČIE SVOJHO VZNIKU

28. 02. 2023, Erika Farenzenová

EURÓPSKY PATENTOVÝ ÚRAD OSLAVUJE 50. VÝROČIE SVOJHO VZNIKU

Európsky patentový úrad (EPO) bol založený v Mníchove pri príležitosti podpisu Európskeho patentového dohovoru v roku 1973. Dohovor ratifikovalo pôvodne 16 krajín a Slovensko sa k nej pridalo v roku 2002. Tento rok oslavuje EPO 50 rokov a pripravuje atraktívne aktivity počas celého roka.

Európsky patentový úrad (EPO) je platformou pre vzájomný ekonomický a technologický rozvoj. K dnešnému dňu združuje 39 krajín, vrátane Slovenska, ktoré do EPO vstúpilo v roku 2002. Pri príležitosti 50. výročia založenia pripravil úrad špeciálny program, ktorý sa nesie v duchu vízie zakladateľov. Ich cieľom bolo prehĺbenie spolupráce medzi európskymi štátmi, ktorá prospeje inováciám a podporí mier a prosperitu.

Základné princípy EPO sú prítomné vo všetkých podujatiach

 

Pripravované podujatia upriamujú pozornosť na významnú úlohu stakeholderov, ktorých spolupráca a angažovanosť sú základom pre poskytovanie kvalitných služieb aj v dnešnom digitálnom svete.

Vzhľadom k rýchlemu tempu nových vynálezov je cieľom niektorých aktivít zvyšovanie povedomia o kľúčovej úlohe, ktorú zohráva EPO pri ochrane technologického pokroku pre udržateľnejší svet. 

Nezanedbateľnými aktivitami sú aj tie, kde dochádza k zdieľaniu príbehov, inšpirácii mladých ľudí, podpore rozmanitosti a inklúzie.

Konkrétne aktivity na najbližšie mesiace

 

V najbližších mesiacoch sa môžete tešiť na tieto podujatia z dielne EPO:

  • Medzinárodné sympózium - Na medzinárodnom sympóziu, ktoré sa bude konať 5. októbra 2023 v hybridnej forme budú prítomní všetci, ktorí sú s EPO nejakým spôsobom spätí. Súčasťou budú prednášky odborníkov, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie o najnovších pokrokoch v oblasti udržateľných inovácií.
  • Dokumentárny film - EPO predstaví dokumentárny film a výstavu o histórii úradu. Umelecké diela, ktoré budú vystavené v budovách EPO vznikali zo starých papierových patentov. Výstava bude spojená so súťažou o najlepšie umelecké diela.
  • Vzdelávacie aktivity -  EPO pripravilo zaujímavé edukačné materiály pre školy a škôlky, ktoré budú k dispozícii vo všetkých 39-tich členských štátoch úradu. Deti sa môžu zapojiť napríklad do výtvarnej súťaže, ktorá podnieti ich zvedavosť a záujem o svet vynálezcov.
  • Rozmanitosť a inklúzia -  V duchu olympijských hesiel a so silným zameraním na diverzitu a inklúziu pripravuje EPO širokú škálu športových podujatí pre svojich zamestnancov. 

Aj vás tieto aktivity zaujali? Sledujte webovú stránku EPO, aby ste sa dozvedeli najaktuálnejšie informácie.

Naspäť
Pridať komentár