Blog

Vitajte na blogu prispievateľov a spolupracovníkov portálu PATLIB.

Táto sekcia Vám ponúkne viacero zaujímavých príspevkov z oblasti duševného vlastníctva.

Vlastné príspevky je možné vkladať po prihlásení na našom portáli.

<< < | 1 | > >>

Prečo je dôležité si (dať si) urobiť rešerš

23. 06. 2014, Darina Kylianova, Duševné vlastníctvo
článok poukazuje na možnosti kde sa dá požiadať o vypracovanie rešerší na technické riešenia. Aký je zmysel dať si alebo sám si  pozrieť čo je doterajší stav techniky.
Čítať celý článok

Ako sa vyhnúť situácií " Sám sebe katom"

27. 01. 2014, Darina Kylianova, Duševné vlastníctvo
Článok sa snaží poukázať na to, že môžu nastať situácie keď si sami sebe spôsobíme škody, nepríjemnosti a aj stratu práv. Dôvodom býva neznalosť zákona a naša neochota informovať sa na správnych miestach. Platí to vo všetkých oblastiach a aj v duševnom vlastníctve. V blogu sú v skratke vybrané niektoré konkrétne prípady , týkajúce sa patentov, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok.
Čítať celý článok

Nepodceňujme stratégiu pri prihlasovaní predmetov priemyselného vlastníctva

15. 10. 2013, Darina Kylianova, Duševné vlastníctvo
Článok poskytuje niekoľko odborných rad, užitočných pred podaním prihlášok rôznych typov predmetov priemyselného vlastníctva. Ide hlavne o patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky a označenia pôvodu a zemepisné označenia. Dôraz sa kladie na vytvorenie si vhodnej stratégií, na čo je dôležité sa zamerať, aby sme neurobili chyby.
Čítať celý článok

Niečo viac o dizajne

02. 09. 2013, Darina Kylianova, Duševné vlastníctvo
Článok sa zaoberá kategóriou priemyselného vlastníctva- dizajn. Niekedy sa používal starší názov "priemyselný vzor ". V ostatnom období sa s týmto pojmom stretávame dosť často, pretože aj dizajn tvorí pridanú hodnotu tovaru alebo aj služby. Určite pri výbere tovaru na to spotrebiteľ kladie dôraz.
Čítať celý článok

A čo? Ty máš patent na rozum?

11. 07. 2013, Darina Kylianova, Duševné vlastníctvo
Článok pojednáva o možnosti prihlásenia technických riešení formou patentu alebo formou úžitkového vzoru. Upozorňuje na nesprávne používanie termínu "patent" a "patentovať. Informuje o možnostiach získať potrebné informácie o duševnom vlastníctve aj na tejto web-stránke.
Čítať celý článok
<< < | 1 | > >>