Niečo viac o dizajne

02. 09. 2013, Darina Kylianova

V ostatnom období má zelenú predmet priemyselného vlastníctva - „DIZAJN“. Začalo sa viac o ňom hovoriť v tlači, v médiách a organizujú sa aj odborné konferencie na tému „dizajn“. V apríli si OHIM pripomínal 10 výročie existencie dizajnu spoločenstva (RCD), WIPO taktiež organizovalo odbornú konferenciu, spojenú s výstavou na tému „dizajn“. Odborná verejnosť má možnosť sa dozvedieť aký je dôležitý dizajn z hľadiska marketingu. Dizajn (tvar výrobku) tvorí pridanú hodnotu výrobku. Veď keď ideme na nákupy do obchodov určite vyberáme aj podľa dizajnu. Keď si len porovnáme tvar výrobkov za posledných 20 rokov vidíme riadne rozdiely. Tak napríklad, taniere nemáme len oválne, poháre sú taktiež všelijaké, nábytok a bytové doplnky sú už od výmyslu sveta a netvoria len dizajn pre estetiku, ale aj pre účel – funkčnosť.

Dizajn (starý názov priemyselný vzor) predstavuje vonkajšiu úpravu výrobku alebo jeho časti spočívajúcu v znakoch, ktorými sú najmä obrysy, línie, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia. Výrobkom je akákoľvek priemyselne alebo remeselne zhotovená hmotná vec. Týka sa to širokej škály oborov, napr. automobilový priemysel, hračky, obaly, web stránky, gastronómia, architektúra, elektronika.

Čo je potrebné urobiť ak si chceme chrániť „nový tvar výrobku“? Je potrebné si podať prihlášku dizajnu na jeho zaregistrovanie na Úrad priemyselného vlastníctva SR. Ide o národnú prihlášku. V prihláške dizajnu možno uviesť jeden dizajn (jednoduchá prihláška) alebo viac dizajnov (hromadná prihláška). Po úspešnom zaregistrovaní dizajnu je prihlasovateľ jeho výlučným vlastníkom  a záleží len na ňom ako s tým bude ďalej nakladať. Dizajn, za predpokladu predlžovania platnosti, platí až 25 rokov. Okrem národnej prihlášky je možné si podať aj medzinárodnú (Haagsky dohovor) a prihlášku dizajnu spoločenstva (RCD). Konanie o RCD prebieha v Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu v Alicante (OHIM).

Dizajn ako predmet priemyselného vlastníctva môže mať aj podobu „neregistrovaného dizajnu“.  Využíva sa pri výrobkoch, ktoré majú krátku životnosť na trhu, často podliehajú zmenám napr. módny priemysel. Ochrana takých výrobkov trvá 3 roky od prvého objavenia sa na trhu – zverejnenia v EÚ. Neregistrovaný dizajn vlastne zakladá právo iba na prevenciu kopírovania. Je si potrebné uvedomiť, že ťažšie to bude s vymožiteľnosťou práva, pretože si vyžaduje dôkazy kopírovania dizajnu.

Je veľa možnosti ako nakladať s Vaším duševným vlastníctvom. Dôležité je, aby ste si hneď od začiatku výroby, resp. začiatku výskumu zvolili tú správnu stratégiu pre jeho ochranu a komercializáciu. V tejto súvislosti sa aj CVTI SR snaží pomáhať svojimi odbornými podujatiami a článkami uverejnenými na web stránke NPTT , ale aj v časopise Transfer technológií bulletin.

Naspäť
Pridať komentár