A čo? Ty máš patent na rozum?

11. 07. 2013, Darina Kylianova

Koľkokrát sme v živote počuli už túto otázku, najmä pri ťažkých diskusiách, kedy sa nám nedarí presvedčiť druhú stranu o našej pravde. A práve pojem patent a patentovať sa v praxi   veľmi často používa úplne nesprávne. Dokonca v tlači aj v televíznych vysielaniach sa stretávame s tým, že sa patentujú ochranné známky, v Bruseli máme „patentovanú“ slovenskú bryndzu či skalický trdelník. Už aj výraz „patent na rozum“ je nesprávny, pretože v hlave sa nám rodia myšlienky, nápady, ktoré sa samy o sebe nedajú patentovať. Tie sa musia pretaviť a zhmotniť do nejakého konkrétneho riešenia, väčšinou technického charakteru, následne sa vypracuje prihláška vynálezu, prihlási sa na ÚPV SR a po úspešnom prieskume sa udelí na riešenie „patent“.  Patent je najcennejším predmetom priemyselného vlastníctva. Patentom dostáva jeho majiteľ monopol na dané technické riešenie po dobu 20 rokov, za predpokladu platenia udržiavacích poplatkov. Toto riešenie môže majiteľ využívať sám, môže ho licencovať, môže ho previesť na inú osobu, je to vlastne jeho  nehmotný majetok. Dobu platnosti patentu si reguluje sám prostredníctvom udržiavacích poplatkov, podľa toho aká je aktuálna využiteľnosť  riešenia na trhu. Patenty si prihlasujú hlavne farmaceutické a technologické firmy, univerzity a vedecké pracoviská. Patentovať sa dá  látka – výrobok, spôsob výroby technológie, zariadenia, zapojenia, použitia. Dôležité je, aby riešenie bolo nové, pokrokové - zahrňovalo vynálezcovskú činnosť a bolo priemyselne využiteľné. Nie je potrebné sa obávať, že musí ísť o prevratné vynálezy, s takými sa stretávame veľmi zriedka, stačí ak ide len o vylepšenie doterajšieho stavu techniky. Bolo by veľmi žiaduce, aby výsledky výskumu našich vedcov a univerzitných pracovníkov končili prihláškou vynálezu alebo úžitkového vzoru. Je to veľká škoda, keď výskumy končia iba publikáciou, veď pridaná hodnota každého výrobku, technológie spočíva v inováciách. Iba takto sa dá konkurovať.

 

V prípade, že ide o riešenie v oblasti, kde veľmi rýchlo vývoj napreduje, napr. telekomunikácie, počítačová technika, stavebné technológie, je potrebné využiť inštitút úžitkového vzoru. Ochrana úžitkovým vzorom platí 10 rokov, za predpokladu možnosti 2-krát predlženia zápisu platnosti. Konanie o prihláške úžitkového vzoru je jednoduchšie ako pri patente, je rýchlejšie a aj lacnejšie. V porovnaní s patentom úžitkový vzor má určite obmedzenia. Čo sa nedá chrániť úžitkovým vzorom: spôsoby výroby chemických látok a farmaceutických látok a medicínske použitie látok a zmesí látok.

 

Dnešná doba si vyžaduje, aby  odborníci vo všetkých oboroch techniky mali aspoň základné vedomosti o duševnom vlastníctve a jeho využiteľnosti v praxi. Aká je možnosť? CVTI SR organizuje odborné semináre na tému duševné vlastníctvo a transfer technológií v rámci  implementácie projektu NITT SK. Prihláste sa a sledujte aj internetovú stránku: www.nptt.sk, dozviete sa viac.

 

Naspäť
Pridať komentár