Prečo je dôležité si (dať si) urobiť rešerš

23. 06. 2014, Darina Kylianova

Určite ste počuli  dobre známe slogany ako sú napríklad „ Skôr ako začnete objavovať Ameriku, overte si či už ju niekto neobjavil pred Vami“ alebo „Nevyhadzujte peniaze za vymyslenie už vymysleného“. A preto skôr ako vynaložíte námahu, suroviny, zdroje energií a Váš mozgový potenciál, urobte si samy alebo prostredníctvom iných možnosti rešerš.

Malé a stredné podniky v Európe každý rok minú 20 miliárd US dolárov  na výskum a vývoj už vymyslených riešení. A to je veľká strata jednak pre štáty a aj pre firmy. V dnešnom svete, s využitím elektronických možností - databáz, si každý vedecký pracovník či inovátor dokáže poradiť aj sám. Pokiaľ nie, môže sa obrátiť o pomoc pri spracovaní údajov na viaceré inštitúcie.

Aké sú možnosti na vykonanie rešerši:

1. Požiadať Centrum vedecko-technických informácií SR

CVTI SR poskytuje množstvo služieb na podporu vedy a techniky na Slovensku, medzi nimi aj rešeršné služby Strediska patentových informácií PATLIB.  Zahŕňajú  vypracovanie jednorazových a priebežných patentových rešerší na: stav techniky, aktivity konkurencie, právny stav ochranných dokumentov a na dizajny a ochranné známky. Súčasťou rešeršných služieb je aj vyhľadávanie a monitorovanie ponúk a dopytov z databáz technologických ponúk a dopytov, bezplatné poradenstvo súvisiace s využívaním informačných zdrojov a vyhľadávaním v databázach predmetov  priemyselného  vlastníctva. Rešeršné služby sú poskytované bezplatne.

2. Požiadať Úrad priemyselného vlastníctva SR

Stačí vyplniť formulár na web-stránke, alebo poslať požiadavku poštou, mailom s nutnými údajmi. Úrad na základe požiadavky objednávateľa vypracuje rešeršnú správu, ktorá obsahuje zoznam, prípadne podrobnejšie údaje o dokumentoch s relevantnými patentovými informáciami. Rešerše sa vykonávajú v dostupných databázach a informačných zdrojoch. Táto služba je spoplatnená podľa Cenníka služieb ÚPV SR v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Požiadať komerčné firmy

Tieto vykonávajú prevažne monitoring , ale aj rešerše o najnovšom stave techniky a trendoch vývoja v oblasti, ktorá je predmetom Vášho záujmu. Cena sa určí dohodou.

Vážení čitatelia, teda skôr ako  sa začnete seriózne venovať Vášmu výskumu, dajte si urobiť rešerš, určite sa to oplatí. Ušetrite čas a peniaze.

Naspäť
Pridať komentár