Inšpiratívny transfer technológií na talianskych univerzitách

26. 06. 2024, CTT CVTI SR

Inšpiratívny transfer technológií na talianskych univerzitách

V apríli minulého roka sa 13 zástupcov slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied a Centra vedecko-technických informácií SR zúčastnilo zahraničnej pracovnej cesty v Taliansku. Jej cieľom bolo načerpať znalosti o procesoch ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, zakladania spinoffov a startupov z popredných talianskych univerzít.

 

Počas cesty navštívili odborníci na transfer technológií Bolonskú univerzitu, Univerzitu v Pise, Schuola Superiore S. Anna na Polytechnickú univerzitu v Miláne. Program bol organizovaný pod odbornou záštitou a na pozvanie združenia NETVAL, ktoré zoskupuje 65 univerzít a 39 ďalších členov. V roku 2002 pôsobil NETVAL ako neformálna sieť medzi univerzitami, v roku 2007 sa pretransformoval na združenie a otvoril svoje brány aj členom mimo akademického prostredia.

  

Bohatá história Bolonskej univerzity

 

Bolonská univerzita bola prvou zastávkou odborného programu zástupcov slovenských akademických inštitúcií. V rámci workshopu sa oboznámili s procesom ochrany duševného vlastníctva, ako aj s inovatívnymi prístupmi k procesu transferu technológií. Skúsenosti talianskych odborníkov sú zjavné už z faktu, že univerzita má 37 aktívnych spinoffov a spravuje takmer 600 aktívnych patentov. Zastávku na Bolonskej univerzite si účastníci pracovnej cesty zopakovali aj posledný deň, kedy tam absolvovali worskhop so Shivom Loccianom zameraný na prezentáciu platformy „knowledgeshare“, ktorá slúži na prezentovanie duševného vlastníctva a interakciu medzi výskumníkmi, kanceláriami pre transfer technológií a priemyslom. Posledný workshop bol zameraný na tvorbu a význam tzv. Proof of Concept fondu pri akcelerácii výskumu a skúsenosti s jeho založením a využívaním v prostredí Bolonskej univerzity.

  

Dve univerzity v Pise a jedna v Miláne

 

Návšteva Univerzity v Pise bola zameraná na predstavenie jednotlivých sekcií univerzity, kancelárie pre transfer technológií a spolupráce s regionálnou toskánskou kanceláriou a NETVALOM. Ďalšou univerzitou v Pise, ktorú zástupcovia pracovnej cesty navštívili bola Scuola Superiora S. Anna. Je to univerzita zameraná na oblasť aplikovaných vedných odborov, ktorá dosahuje mimoriadne výsledky v oblasti výskumu a transferu technológií. V Miláne navštívili účastníci technickú univerzitu Politecnico di Milano, ktorá je známa úzkou spoluprácou so súkromným sektorom a vysokou využiteľnosťou jej vynálezov v praxi.

 

Ako cestu vnímala Mária Tomková z Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline si prečítajte v TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletine v texte: PRACOVNÁ CESTA V TALIANSKU: UNIKÁTNY POHĽAD NA INŠPIRATÍVNY TRANFER TECHNOLÓGIí.

 

Naspäť
Pridať komentár