Blog

Vitajte na blogu prispievateľov a spolupracovníkov portálu PATLIB.

Táto sekcia Vám ponúkne viacero zaujímavých príspevkov z oblasti duševného vlastníctva.

Vlastné príspevky je možné vkladať po prihlásení na našom portáli.

<< < | 1 | > >>

Prevod práv k predmetu priemyselného vlastníctva v prostredí VVI

21. 05. 2024, CTT CVTI SR, Proces a služby TT
Prevod práv k predmetu priemyselného vlastníctva v prostredí VVI Prvému úspešnému univerzitnému transferu technológií, ktorý prebehol v závere roka 2022 a jeho aktérmi boli Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Masarykova univerzita v Brne a finančný holding FABA Capital, sme sa venovali už v niekoľkých článkoch. Tentoraz sa zameriame na to, aké administratívne procesy boli nevyhnutné k jeho realizácii v prostredí Univerzity Komenského v Bratislave?
Čítať celý článok
<< < | 1 | > >>