UNICO prepája vedu a priemysel

06. 06. 2024, CTT CVTI SR

UNICO prepája vedu a priemysel

UNICO vzniklo v roku 2017 na akademickej pôde a dnes spája podnikateľskú sféru s univerzitných výskumom. Je súčasťou procesu transferu technológií a spolupracuje aj pri tvorbe interných smerníc súvisiacich s komercializáciou duševného vlastníctva. Na svojom konte má úspešnú spoluprácu so Svetovou bankou aj Plzeňským Prazdrojom.

  

V rozhovore, ktorý poskytli časopisu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin spoluzakladateľ spoločnosti Vojtěch Nosek a analytik Jiří Navrátil, hovorili nielen o cieľoch vzniku spoločnosti UNICO, ktorými bol obrovský prínos, ktorý spolupráca výskumu a biznisu prináša. Poradenská spoločnosť vznikla za účelom, aby špičkové vedecké objavy nezostali schované na akademickej pôde.

   

Založené spinoff spoločnosti žnú úspechy

 

Podľa Jiřího Navrátila majú výskumníci veľmi dobrú  predstavu o technickej realizácii svojho riešenia. K tomu je však potrebné zodpovedať si aj na otázku, či je ich výskum využiteľný v praxi. Až po dôkladnom prieskume trhu je možné vynález nadizajnovať jeho aktuálnym potrebám. UNICO stojí za vznikom viacerých univerzitných spinoff spoločnosti a vďaka skúsenosti vedia, že je potrebné sa sústrediť aj na nastavenie zmluvného vzťahu s pôvodcom (univerzitou) tak, aby budúce spolupráce prebehli hladko. Po založení spinoffu sa zameriavajú na financovanie prostredníctvom projektov alebo investícií. Celým týmto procesom si zástupcovia UNICO prešli napríklad v prípade spoločnosti PSP technologies, ktorú postavili okolo patentu z Ústavu termomechaniky AVČR, ktorý sa zaoberá využitím plazmy za účelom predlžovania životnosti kovov. Zamerali sa na zostavenie tímu, zabezpečenie potrebnej licencie až po zháňanie investícií.

   

Dobre fungujúce centrá transferu technológií

 

Z pohľadu zástupcov spoločnosti UNICO je dôležité, aby na univerzitách dobre fungovali centrá tranferu technológií, ktoré sú kontaktným bodom zabezpečujúcim dlhodobé vzťahy výskumnej inštitúcie a externého partnera. Spoločný záujem na dobrom výsledku je to, čo obe strany spája. Nie stále však majú centrá transferu technológií jasný mandát od svojej organizácie. Dlhodobo dobré skúsenosti majú s Vysokou školou banskou v Ostrave, MendelovouMasarykovou univerzitou v Brne, či Univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne, ktoré spája vôľa v spolupráci hľadať riešenia namiesto problémov.

  

Inšpirácia z Fínska a Dánska

 

Na otázku, z ktorých štátov sa môžeme učiť v oblasti komercializácie duševného vlastníctva Jiří Navrátil spomenul napríklad Fínsko alebo Dánsko. Obe krajiny sú menšie a z toho dôvodu silne exportne orientované. To sa odráža na ich prístupe k inováciám, ktoré musia preukázať svoju životaschopnosť. Efektivita využívania zdrojov je kľúčová. V kontexte legislatívy sa môžeme aj na Slovensku a v Česku inšpirovať drobnými zlepšeniami.

  

Celý rozhovor so spoluzakladateľom firmy Vojtěchom Nosekom a analytikom Jiřím Navrátilom zo spoločnosti UNICO si môžete prečítať v časopise TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin v článku: UNICO: ČESKÁ FIMA AKO LÍDER V PREPÁJANÍ VEDY A PRIEMYSLU

  

Naspäť
Pridať komentár