PODPORILI SME PODANIE PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÉHO VZORU

19. 01. 2023, Erika Farenzenova

PODPORILI SME PODANIE PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÉHO VZORU

Prikrmovanie jelenej zveri je nevyhnutné nielen v uzavretých chovoch, ale v zimnom období aj vo voľných revíroch. Aby zvieratá z príkrmov vyťažili maximum, správne rástli a získavali dobrú fyzickú kondíciu musia mať nielen dostatok potravy, ale aj jej zloženie musí spĺňať konkrétne kritériá. Kŕmne zmesi, ktoré sú dnes na trhu ponúkané nespĺňajú všetky požadované kritériá.  Vyvinutá kŕmna zmes Ing. Matúša Rajského, PhD. a Jána Hogha  však zabezpečí raticovej zveri dostatok vlákniny. 

 

Súčasné kŕmne zmesi nespĺňajú potreby

 

V súčasnosti najčastejšie kŕmime raticovú zver senom, obilninami či dužinatou potravou. Na to, aby tráviaci systém zveri fungoval tak, ako má je potrebné zabezpečiť v kŕmnych zmesiach dostatok vlákniny. Optimálny prísun živín je možné zabezpečiť aj prikrmovaním komplexnými granulovanými kŕmnymi zmesami.

A tu, podľa pôvodcov vylepšenej kŕmnej zmesi, nastáva problém. Dostupné krmivá obsahujú nedostatočné hladiny hrubej vlákniny v nutrične efektívnej forme. Vláknina je zomletá na jemný prach a tým nepodporuje správne trávenie zveri. Jelene potom hľadajú alternatívne spôsoby vlákniny a olupujú a ohrýzajú kôru zo stromov, čím spôsobujú škody hospodárom.

Tieto fakty potvrdil aj prieskum trhu, ktorý sme v Centre transferu technológií pri CVTI SR vykonali na základe požiadavky majiteľa tohto riešenia – Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

 

Viac hrubej vlákniny v kŕmnej zmesi

 

Vyvinutá kŕmna zmes je vyrobená z komponentov s rozmerom do 20 mm a obsahuje cca 17 percent hrubej vlákniny. Vďaka tomu získa jelenia zver dostatok hrubej vlákniny v nutrične efektívnej forme a nie je odkázaná na jej získavanie ohrýzaním stromových porastov.

Kŕmna zmes naviac môže byť vyrobená z odpadového materiálu ako napríklad kôra smreku, či vetvy a listy zo stromov.

 

Výsledkom skúmania je podanie prihlášky

 

Po posúdení splnenia podmienok pre zabezpečenie priemyselnoprávnej ochrany poskytlo Centrum transferu technológií pri CVTI SR  na riešenie služby patentového zástupcu.  Pre Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, ktoré bolo zadávateľom požiadavky, vypracoval patentový zástupca prihlášku úžitkového vzoru na riešenie a podal ju na Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Po zapísaní úžitkového vzoru bude kŕmna zmes ponúknutá firmám formou licencie. Ak bude prípad úspešne vyriešený pôjde o transfer technológií a podporí dobrý zdravotný stav jelenej zveri a zníži škody na lesných porastoch.

 

Naspäť
Pridať komentár