SLUŽBY, KTORÉ POTREBUJE KAŽDÁ INOVATÍVNA FIRMA

29. 07. 2022, Mgr. Martin Karlík

SLUŽBY, KTORÉ POTREBUJE KAŽDÁ INOVATÍVNA FIRMA

Ste podnikateľ, investor alebo zakladáte start-up? Nezabudnite ochrániť vaše inovácie a prijmite pomoc aj pri vyhľadaní partnera pre výskum a vývoj z univerzít a iných vedeckovýskumných inštitúcií. Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) prevádzkuje Stredisko patentových informácií PATLIB, ktoré poskytuje informácie a služby z oblasti duševného vlastníctva kľúčové pre vaše podnikanie.

 

Stredisko patentových informácií PATLIB všetky uvedené služby poskytujem bezplatne. Prečítajte si čo všetko ponúka.

Odborné individuálne konzultácie k problematike duševného vlastníctva

 Chcete ochrániť svoje duševné vlastníctvo a neviete, kde začať? Vďaka konzultácii získate prehľad o tom, aké duševné vlastníctvo je dôležité si ochrániť a akým spôsobom, ako zvoliť správnu stratégiu ochrany. Dozviete sa však aj, na čo si dať pozor, aby ste vašimi aktivitami nezasahovali do práv k duševnému vlastníctvu niekoho iného.

Rešeršné služby

Rešerše vykonávajú pracovníci Strediska patentových informácií PATLIB z patentovej aj nepatentovej literatúry a dokážu Vám dať odpoveď na otázky ktoré by ste si vždy počas i pred rozbehnutím podnikania mali pokladať. Či je vaše technické riešenie dizajn jedinečné a nové zistia rešeršou na stav techniky om , unikátnosť Vašej značky rešeršou na ochranné známky, či je Váš dizajn jedinečný zase rozlúskne rešerš na dizajny. Chctete vedieť na čom práve pracujú Vaši konkurenti? Tak neváhajte si objednať rešerš na aktivity konkurencie. Dôležité je ale položiť si aj otázku, kde, v korých krajinách, všade je nejaké riešenie chránené. To Vám poskytne len rešerš na právny stav dokumentov.

Odborné podujatia na tému ochrany duševného vlastníctva

Centrum transferu technológií pri CVTI SR realizuje podujatia venované témam ochrany duševného vlastníctva, ktorých sa môže zúčastniť každý skúsený i začínajúci podnikateľ. CTT CVTI SR je organizátorom najväčšej konferencie na Slovensku venovanej transferu technológií COINTT. Ponúka tiež možnosť usporiadania vlastného podujatia na základe požiadavky klienta pre väčšiu skupinu ľudí (na základe individuálnej dohody).

Vyhľadanie partnera pre výskum a vývoj

V CTT CVTI SR sa dlhoročne venujeme spolupráci s vedeckovýskumnými inštitúciami, podporujeme zakladanie a rozvoj ich lokálnych pracovísk pre komercializáciu duševného vlastníctva a poskytujeme im služby v celom procese transferu technológií. Vďaka tomu Centrum transferu technológií:

  • má prehľad o výskumných tímoch a ich kompetenciách na jednotlivých vedeckovýskumných inštitúciách;
  • vie v krátkom čase sprostredkovať požadované špecifické informácie, najmä kontakty na konkrétne vedeckovýskumné pracoviská;
  • dokáže pomôcť s rôznymi typmi zmlúv – od spolupráce až po licencovanie duševného vlastníctva;
  • v prípade záujmu klienta sa tiež vie zúčastniť na rokovaniach ohľadom budúcej spolupráce alebo aj priamo obchodných jednaní v rámci komercializácie duševného vlastníctva.

PATLIB je ideálnym miestom prvého kontaktu pre firmy, ktoré majú záujem o riešenie svojho technického problému alebo výzvy prostredníctvom výskumu realizovaného vedeckovýskumnou inštitúciou.* Pokiaľ viete definovať váš problém a myslíte si, že jeho riešenie by mohla pokryť takáto spolupráca, obráťte sa na nás.

*CVTI SR nezabezpečuje finančné krytie takejto spolupráce.

Služby, ktoré poskytuje Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) v rámci Strediska patentových informácií PATLIB nájdete v prehľadnom letáku tu.

 

Naspäť
Pridať komentár