SPU V NITRE SA PÝŠI UNIKÁTNYM EURÓPSKYM PATENTOM

18. 05. 2021, Mgr. Martin Karlík

SPU V NITRE SA PÝŠI UNIKÁTNYM EURÓPSKYM PATENTOM

Technológia vykurovacích zariadení s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie. Aj to v sebe zahrnuje projekt s názvom 1PhEnergyOn, ktorý priniesol Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre úspech v podobe získania európskeho patentu.

Európsky patentový úrad (EPO) udelil Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v januári tohto roku európsky patent EP 3353873 na vynález s názvom Method and Device for Electric Power Supply of a Single Phase Appliance During a Failure of One or Multiple Phases (Metóda a zariadenie na zabezpečenie napájania pri výpadku jednej alebo viacerých fáz.

Patent získala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre za riešenie, ktoré zabezpečuje nepretržitú dodávku elektrickej energie pre jednofázové spotrebiče.

Nová technológia získala európsky patent 

Pôvodca patentovanej technológie a zariadenia je doc. Vladimír Cviklovič. Spolupôvodcami sú doc. Marián Olejár, prof. Dušan Hrubý, doc. Ondrej Lukáč, prof. Zuzana Palková, Ing. Stanislav Paulovič, Ing. Vladimír Pánik a Ing. František Adamovský.

„Hlavný prínos technológie je v bezpečnosti prevádzky vykurovacích zariadení a technológia je navrhnutá s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie. Poruchové stavy možno monitorovať aj prostredníctvom inteligentných inštalácií alebo/a súčasne pomocou GSM,“ vysvetlil docent Cviklovič. Tento projekt, ktorý nesie názov 1PhEnergyOn v sebe zahŕňa viacero možností zvýšenia bezpečnosti, či už v oblasti osvetlenia, alebo prevádzky vykurovacích systémov. „Nízka spotreba energie v režime bez poruchy v dodávke energie spôsobuje minimálnu environmentálnu záťaž. Kontrola stavu s prípadnou notifikáciou je možná aj prostredníctvom pripojenia systému k inteligentnej elektroinštalácii,“ vysvetlil Cviklovič.Podľa jeho slov je riešenie modulárne. Dá sa prispôsobiť na mieru podľa konkrétnych požiadaviek používateľa.

Poskytuje aj možnosť monitorovania a kontroly prostredníctvom pripojenia na inteligentné inštalácie alebo IOT. Technicky zdatní používatelia si môžu poskladať vlastnú verziu a vymieňať časti v závislosti od ich požiadaviek na kvalitu a ceny ostatných komponentov (akumulátor, nabíjačka, invertor). „V prípade zlyhania jedného z komponentov, je treba vymeniť iba daný komponent, nie celé zariadenie. Týmto sa prispieva k ochrane životného prostredia znižovaním generovaného elektronického odpadu,“ vysvetlil Cviklovič. Životnosť akumulátora je podľa jeho slov vysoká. „A to z dôvodu aplikácie algoritmov údržby akumulátora s cieľom nie najvyššej kapacity, ale maximálnej životnosti. Akumulátor má v uvedenom režime životnosť nad 10 rokov, čím sa významne zníži množstvo nebezpečného odpadu vo forme akumulátorov,“ dodal Cviklovič.

SPU Nitra- pokroková slovenská univerzita 

Pre SPU v Nitre má udelenie nového európskeho patentu veľký význam.„Patent je všeobecne vnímaný ako základ pre inovácie a pokrok. V posledných rokoch možno zaznamenať narastajúci dôraz na generovanie komerčných výsledkov z akademického výskumu do hospodárskej a spoločenskej praxe. Prenos poznatkov z akademickej sféry do praxe, tiež nazvané transfér technológií, zvyšuje ich kvalitatívnu úroveň a do istej miery predurčuje okruh ďalšieho vedeckého bádania a nadväzujúceho výskumu. Tiež táto forma komerčnej činnosti môže byť významným zdrojom dodatočných príjmov, ale aj zviditeľnením sa univerzity alebo výskumnej inštitúcie,“ ozrejmila docentka Danka Moravčíková riaditeľka Kancelárie projektových a transferových činností SPU v Nitre.

Podľa jej slov má SPU v Nitre ambíciu byť úspešnou v podnikaní dostatočne ekonomicky silnou a produkčne efektívnou univerzitou. „Aby sme mohli súperiť s konkurenciou a prichádzať na trh s niečím novým. Transfer technológií predstavuje veľké príležitosti a možnosti pre mnohé vedeckovýskumné disciplíny na našej univerzite,“ dodala Moravčíková.

Naspäť
Pridať komentár