Nezabudnime na Svetový deň duševného vlastníctva

21. 04. 2021, Želmíra Gerová, Martin Karlík, Oľga Števková

Každý rok 26. apríla oslavujeme Svetový deň duševného vlastníctva, aby sme si pripomenuli význam ochrany duševného vlastníctva pri podpore inovácií a tvorivosti. Výnimkou nie je ani tento rok.

Svetový deň duševného vlastníctva založila Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intellectual Property Office, WIPO) v roku 2000 s cieľom „zvýšiť povedomie o význame patentov, autorských práv, ochranných známok a vzorov pre náš každodenný život“ a „na oslavu tvorivosti a príspevku tvorcov a inovátorov k rozvoju spoločností po celom svete“. 

A prečo práve 26. apríl?  V tento deň v roku 1970 nadobudol platnosť Dohovor o založení Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Vedeli ste, že?

Zo začiatku mal Svetový deň duševného vlastníctva veľa kritikov z radov aktivistov a vedcov pre údajnú jednostrannú propagandu tradičných autorských práv a ignorovanie alternatív ako copyleft (základ hnutia slobodného software-u) a Free Culture Movement (hnutie, ktoré podporuje internet a umožňuje slobodu distribuovať a upravovať tvorivé diela ostatných vo forme voľného obsahu alebo otvoreného obsahu bez náhrady pôvodným tvorcom diela alebo s ich súhlasom) .

Duševné vlastníctvo a malé a stredné podniky: Uvedenie nápadov na trh

K Svetovému dňu duševného vlastníctva sa každoročne viaže nejaká téma alebo posolstvo. Tohtoročnou je Duševné vlastníctvo a malé a stredné podniky (MSP): Uvedenie nápadov na trh.

Každý z miliónov MSP, ktoré fungujú po celom svete, začal totiž nápadom, ktorý niekto vymyslel a uviedol na trh. Niektoré z týchto nápadov sa premietnu do tovarov a služieb, ktoré si neskôr chceme kúpiť. Iné neuspejú. Cesta na trh je pre ne a ich tvorcov zložitá. Ale vďaka existujúcemu systému ochrany duševného vlastníctva si inovátori túto cestu môžu uľahčiť a podniky lepšie odhadnúť, riadiť a eliminovať riziká na ceste ku komercializácii nápadov.

MSP sú základom národných ekonomík. Dodávajú tovary a služby každodennej potreby, vyvíjajú prelomové inovácie a nové produkty a služby, vytvárajú nové pracovné miesta a z niektorých sa vyvinú popredné svetové korporácie budúcnosti.

MSP tvoria asi 90 percent svetových podnikov, zamestnávajú zhruba 50 percent globálnej pracovnej sily a generujú až 40 percent národného dôchodku.

Hlavným cieľom tohtoročnej témy vo vzťahu k verejnosti je poukázať na nezastupiteľnú úlohu malých a stredných podnikov pre národné hospodárstva jednotlivých krajín a to vysvetľovaním výhod ochrany duševného vlastníctva v procese budovania silnejších, konkurencieschopnejších a stabilnejších podnikov.

Výhody/možnosti ochrany duševného vlastníctva pre rôzne kategórie MSP:

Technológie

Technológie

Značky

Značky

Dizajny

Dizajny

Poľnohospodárske produkty

Poľnohospodárske produkty

Ľudová múdrosť a kultúra

Ľudová múdrosť a kultúra

Riešenie sporov

Riešenie sporov

Pre už exitujúce podniky je hlavným posolstvom tohtoročného Svetového dňa duševného vlastníctva uvedomenie si príležitosti zvýšenia hodnoty svojho obchodného majetku prostredníctvom autorizácie svojich nápadov a ohodnotenia tohto vlastníctva. Mnoho ľudí si zatiaľ neuvedomuje, že duševné vlastníctvo je majetok, ktorý má svoju cenu. To znamená, že mnohí prichádzajú o príležitosť, ako zvýšiť svoj majetok, zisky a zabezpečiť svoj rast.

Ak ste podnikateľ - nováčik, tohtoročná kampaň Svetového dňa duševného vlastníctva je pre vás príležitosť sa dozvedieť, ako uľahčiť začiatok vášho podnikania, teda uvedenie vášho nápadu na trh a to pomocou nástrojov ochrany duševného vlastníctva - ochrannej známky, práva na dizajn, , patentu, obchodného tajomstva, zemepisného označenia, autorských práv a ďalších. Vďaka nim totiž môžete z nápadu urobiť obchodný artikel, vytvoriť hodnotu, zisky, vytvoriť pracovné miesta a obohatiť ponuku tovarov a služieb na trhu dostupných pre spotrebiteľov.

Svetový deň duševného vlastníctva 2021 tiež zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú organizácie ako WIPO, ďalej regionálne (EUIPO – Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, EPO – Európsky patentový úrad) a národné kancelárie v oblasti duševného vlastníctva (na Slovensku Úrad priemyselného vlastníctva SR) po celom svete pri vytváraní priaznivých podmienok pre MSP na podporu inovácií a tvorivosti, podporu hospodárskeho rastu a vytváranie pracovných miest.

Ako sa CTT CVTI SR pripája k oslavám Svetového dňa duševného vlastníctva?

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa duševného vlastníctva CTT CVTI SR  pripravilo webinár „Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva v podnikaní?”, určený pre podnikateľov (najmä inovatívne firmy, startupy a spin-off spoločnosti) odpovedajúci na otázky:

  1. Čo všetko si môžem chrániť v podnikaní ako duševné vlastníctvo?
  2. Čo mi môže priniesť komerčné zhodnotenie môjho duševného vlastníctva?
  3. Prihlášky ochranných známok a dizajnov ma teraz môžu stáť o polovicu menej.
  4. Ako môžem nadviazať spoluprácu pri vývoji produktu s výskumným pracoviskom z univerzity?
  5. Diskusia

Webinár sa uskutočnil 21. 4. 2021   a záznam z neho bude po spracovaní dostupný na tomto linku: https://bit.ly/3uymjiV.

Ako sa môžete k oslavám Svetového dňa duševného vlastníctva zapojiť vy?

Oslávte s nami inovatívnosť a kreativitu, ktorá sa skrýva za každým malým a stredným podnikom, ďalej ich odvahu prispieť k zmene a ich prínos k zlepšeniu našich každodenných životov. Stačí keď budete podporovať lokálne MSP vo vašom okolí a to kúpou ich tovarov a využívaním ich služieb.

 

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Intellectual_Property_Day

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

https://www.indprop.gov.sk/?aktuality&clanok=svetovy-den-dusevneho-vlastnictva-2

 

Obrázky prevzaté z:

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2021/toolkit/social-media-guidelines.html

 

Naspäť
Pridať komentár