ZBORNÍK ODBORNÝCH PRÍSPEVKOV Z KONFERENCIE COINTT 2020

31. 03. 2021, Želmíra Gerová

 ZBORNÍK ODBORNÝCH PRÍSPEVKOV Z KONFERENCIE COINTT 2020

Ďalším z výstupov konferencie Cooperation Innovation Technology Transfer 2020 (ďalej len COINTT) je okrem foto- a video-dokumentácie aj zborník odborných príspevkov z konferencie. Organizátor Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len CVTI SR) ako vedeckovýskumné pracovisko a príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa snaží, aby všetky jeho výstupy boli spracované do odbornej formy. Preto sa v roku 2020 rozhodlo spracovať jednotlivé vstupy z tohto nového formátu odbornej konferencie o transfere technológií s medzinárodnou účasťou aj do odborných článkov.

V zborníku nájdete 19 príspevkov – zhrnutí z celkovo 23 programových vstupov dvojdňovej ONLINE konferencie COINTT 2020 (19. – 20. 10. 2020). Zborník rovnako ako konferencia zachytáva najnovšie odborné poznatky na poli transferu technológií zo Slovenska a čiastočne zo zahraničia. 

Dôležitá odbornosť

Medzi autormi odborných článkov nájdete: Matúša Medveca, MBA – predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR,  Alexandru Gačevičovú zo Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, docenta Františka Jakaba z Technickej univerzity v Košiciach, Ľuboša Ira a Martina Tamajku – členov vrcholového manažmentu vývojového centra značky Siemens Helathineers, Jaroslava Noskoviča z CVTI SR, doktora farmácie Ladislava Strojeného z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a profesora Ivana Martinčeka zo Žilinskej univerzity v Žiline. Títo všetci sa venovali téme transferu technológií. 

Inovácie a zahraniční hostia

O inováciách písali Boris Chmel, Michal Műhl, Tomáš Varadínek a Andrej Rybovič zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a pani Kvetoslava Papanová z CVTI SR, ktorá v zborníku predstavuje nový EÚ program Horizont Európa.  Tému Cooperation alebo Startupy vo svojich odborných článkoch rozvinuli David Špilák zo Slovak Business Agency, Lukrécia Marčoková z Úradu priemyselného vlastníctva SR, Lenka Bednárová z CVTI SR, Jaroslav Leitmann z Civitta Slovakia, a. s. a kolektív autorov Čečetková Beata, Sonderlichová Simona, Turčok Šimová Vladimíra a Daniel Pella.  Zo zahraničných autorov nájdeme v zborníku odborný príspevok českého účastníka konferencie – pána Vojtěcha Chloupka z Licensing Executives Society ČR a Slovensko, ktorý predstavuje najmä patentovým zástupcom výhody členstva v tejto organizácii.  

Zborník na stiahnutie

 

Naspäť
Pridať komentár