DIGITÁLNE DEJINY A KOMERČNÝ ÚSPECH

24. 03. 2021, Mgr. Martin Karlík

DIGITÁLNE DEJINY A KOMERČNÝ ÚSPECH

Transfer technológií súvisiaci s humanitnými vedami stále viac rezonuje vo vedeckom i komerčnom prostredí.  Dôkazom sú aj partnerstvá firiem s univerzitami vo vedných odboroch akými sú história či politológia. Vývojárske štúdio Charles Games je známa spin-off firma Karlovej univerzity v Prahe a sama dokazuje, že i spoločenské vedy môžu preraziť na trh a byť úspešné i v netradičných odvetviach.

 

Názvy hier ako Attentat 1942 či Svoboda 1945 poznajú ľudia z celého sveta. Najmä prvá menovaná videohra je ukážkovým príkladom transferu humanitnovedných poznatkov priamo na digitálny trh virtuálnej zábavy. Pojem zábava však nie je úplne presný. Attentat 1942 nie je vôbec bežnou hrou v žánri adventúr, keďže unikátnym spôsobom spracováva históriu.

Pátranie po minulosti

Ako hráč ste v koži vnuka alebo vnučky, ktorý sa snaží z rozprávania svojho deda zistiť, prečo sa ocitol v koncentračnom tábore.  Postupne tak odkrývate mozaiku plnú historických skutočností a ľudských osudov. „Náš základný prístup spočíva v tom, že sme nechceli nechať hráčov spätne meniť históriu. To by totiž vytváralo etické i scenáristické problémy. Omnoho viac nás zaujímalo sa v našich tituloch venovať histórií zo súčasného pohľadu. Preto sa Attentat 1942 i Svoboda 1945 odohrávajú v 21. storočí a hráč sa v nich o minulosti dozvedá spätne, pýta sa pamätníkov, prehliada si historické materiály,“ povedal Ondřej Trhoň, PR manažér a vývojár Charles Games.

Dôkladný transfer

Vznik úspešného spin-offu bol však dlhodobý proces. „Ešte pred Charles Games vznikla medziodborová pracovná skupina zložená z odborníkov naprieč Filozofickou, Matematicko-fyzikálnou fakultou UK a Akadémiou vied ČR. Po skončení výukového projektu Československo 38-89 sa objavili plány na vznik Charles Games. Štúdio bolo následne založené ako historicky prvý spinn-off Karlovej Univerzity, cez jej dcérsku spoločnosť CUIP, prostredníctvom ktorej má vo firme univerzita podiel,“ vysvetlil Trhoň.

Tím Charles Games

Zdroj: Charles Games

Pracovný tím Charels Games tvorí sedem vývojárov, vrátane grafikov, dizajnérov či marketingových manažérov. „To, že momentálne pracujeme pod vlastným štúdiom Charles Games s.r.o. nám dnes umožňuje naše hry dostať k viacerým hráčom, či už prostredníctvom ich uvedeniu na množstvo nových platforiem, alebo spoluprácou s tretími stranami, čo by pri práci pod univerzitou nebolo ľahké. Sme vďaka tomu omnoho flexibilnejší,“ povedal Trhoň.

Veda a jej prechod na trh

Historické tituly Charles Games vznikajú v tesnej kooperácii s odborníkmi z humanitných vied. „Hlavný dizajnér projektu Vít Šisler má dlhoročné skúsenosti s výukovými simuláciami a tiež ich etickými aspektami, keďže sa venuje štúdiu hier. To sa potom odráža v našom prístupe k historickým témam, ktoré spracovávame citlivo, poučení kritickým prístupom humanitných vied.“ Inak tomu nebolo ani pri tvorbe hry Svoboda 1945. „Scenár k tomuto titulu  do veľkej miery pripravovali profesionálni historici, ktorí ho vytvárali na základe skutočných svedectiev, detailne rešeršovaných prameňov. Humanitnovedný prístup sa tak v hre odráža i v zmysle pre detail, respektíve v podkladoch, ktoré jej tvorbe predchádzajú,“ vysvetlil Trhoň.

 

Naspäť
Pridať komentár