Nikdy nebol lepší čas na ochranu Vášho označenia alebo dizajnu!

25. 02. 2021, Lenka Bednárová

Nikdy nebol lepší čas na ochranu Vášho označenia alebo dizajnu!

Pozor však na to, že za celé trvanie výzvy možno za jeden podnik podať iba jednu žiadosť o náhradu 50 % zo vzniknutých prihlasovacích poplatkov. Ak si chcete uplatniť náhradu na viac prihlášok ochranných známok a dizajnov, musíte ich všetky zahrnúť do jednej žiadosti.

 

 

Celková suma, ktorá môže byť poskytnutá jednému MSP, je obmedzená na 1 500 €. Zvyšných 50 % musia spolufinancovať žiadatelia z vlastných zdrojov.
Úrad si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky.

Žiadosti je možné predkladať v rámci piatich intervalov, pričom každý interval je otvorený v priebehu celého mesiaca: január, marec, máj, júl a september 2021.


Zdroj: https://pixabay.com/

Uvedený je orientačný rozpočet, ktorý bude pridelený jednotlivým časovým intervalom. Ak sa všetky finančné prostriedky nepoužijú v konkrétnom časovom intervale, môžu byť prenesené do neskorších časových intervalov.

Na druhej strane ak sa všetky finančné prostriedky vyčerpajú pred ukončením konkrétneho časového intervalu, systém podávania žiadostí online sa pre tento interval uzavrie.
Žiadatelia, ktorí nestihnú podať žiadosť pred uzavretím systému v konkrétnom časovom intervale, ju môžu podať po otvorení nasledujúceho časového intervalu.

Pokiaľ budú ešte k dispozícii rozpočtové prostriedky v deň ukončenia posledného časového intervalu na podávanie žiadostí, Úrad si vyhradzuje právo na otvorenie dodatočného časového intervalu na podávanie žiadostí.


Zdroj: https://www.indprop.gov.sk

Ak neviete, aké označenia a dizajny sa vám oplatí chrániť, poradíme vám v rámci bezplatných služieb nášho strediska patentových informácií PATLIB. Aby ste si boli istí, že poplatky za ochranu pre vás nebudú „vyhodené peniaze“, vypracujeme vám rešerš na ochrannú známku alebo dizajn. Rešeršné služby sú pre podnikateľov bezplatné vďaka ich realizácii cez projekt Národné podnikateľské centrum.


Zdroj: https://pixabay.com/

Neváhajte a obráťte sa na nás!
Bližšie informácie vám radi poskytneme na adrese: patlib@cvtisr.sk alebo na telefónnom čísle 0918 807 145.

Ak chcete mať najdôležitejšie informácie stále pri sebe, stiahnite si náš leták.

Viac informácií o výzve na predkladanie žiadostí nájdete aj v usmernení ÚPV SR pre žiadateľov.

Kontakt:
Stredisko patentových informácií PATLIB
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
E-mail: patlib@cvtisr.sk
Telefón: 0918 807 145

Naspäť
Pridať komentár