Svetový deň duševného vlastníctva

07. 04. 2015, Iveta Molnárová

Tohtoročný SDDV s mottom Vstaň a podpor hudbu otvorí v úrade slávnostným príhovorom jeho predseda Ľuboš Knoth.

Po slávnostnej časti bude nasledovať regionálny seminár s názvom Podnikanie v medzinárodnom kontexte, ktorý ÚPV SR pripravuje v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Cieľom regionálneho seminára je oboznámiť podnikateľov a odbornú verejnosť strednej Európy, ako pri podnikaní prostredníctvom internetu neporušovať práva duševného vlastníctva a ktoré produkty a služby medzinárodných organizácií WIPO a OHIM im môžu pomôcť v podnikaní.

Účasť na seminári je bezplatná. Rokovacím jazykom je angličtina, preklad je zabezpečený. 

SDDV bude v úrade aj Dňom otvorených dverí. Počas neho bude možné pozrieť si v úrade aj výstavu dokumentujúcu tradície obchodovania a pohostinstva na území Slovenska. ÚPV SR ju v spolupráci s Múzeom obchodu Bratislava sprístupnil v závere minulého roka. Súčasťou výstavy, ktorá potrvá do konca apríla 2015, sú aj známe i menej známe ochranné známky, značky a dobový dizajn rôznych produktov.

Viac informácií nájdete na stránke http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

Naspäť
Pridať komentár