Nový študijný program „s troma hviezdičkami“

09. 04. 2013, Eva Vašková

Stredoeurópsky technologický inštitút Vysokého učení Technického v Brne (CEITEC VUT) ponúka od konca marca 2013 nový študijný program zameraný na pokročilé materiály a nanovedy.  Zárukou odborného prístupu a kvality vzdelávacieho procesu sú tri špičkové vedecké inštitúcie.   


Prvý doktorandský medziodborový študijný program „Pokročilé materiály a nanovedy“ ponúka záujemcom dva odbory „Pokročilé nanotechnológie a mikrotechnológie“ a „ Pokročilé materiály.“

Vyučujúci a školitelia budú kvalifikovaní profesionáli z troch špičkových vedeckých inštitúcií. Konkrétne z Vysokého učení technického v Brne, Masarykovej univerzity a Ústavu fyziky materiálov Akadémie vied Českej republiky.

Ako sa vyjadril prof. Radimír Vrba riaditeľ CEITEC v tlačovej správe inštitútu  z 20. marca 2013, študenti budú mať príležitosť spolupracovať s tými najlepšími vedcami v oblasti nanotechnológií a materiálových vied. Budú zapojení do rôznych medzinárodných projektov a nahliadnu do rôznych oblastí komerčného využitia vedeckých výsledkov.

CEITEC pripravuje aj ďalšie dva medziodborové študijné programy. V jednom z nich sa nájdu záujemcovia o štúdium vied o živej prírode. Druhý program má byť prepojením vied o živej a neživej prírode.

„Pokročilé nanotechnológie a mikrotechnológie“ sú prvým doktorandským programom CEITEC. Vďaka nemu, ďalším už existujúcim výskumným programom vedeckého centra a profilácii nových sa dosiahne ich prirodzená súčinnosť a vybudovanie kvalitnej vzdelávacej základne pre oblasť vedy.     

Bližšie informácie o PhD programe nájde na stránke CEITEC.       

 

Naspäť
Pridať komentár