Inovačná súťaž Európskeho patentového úradu pre študentov vysokých škôl

Pri príležitosti 40. výročia podpísania Európskeho patentového dohovoru (EPD), na základe ktorého bol zriadený Európsky patentový úrad (EPÚ) so sídlom v Mníchove, bola pre študentov vysokých škôl všetkých zmluvných štátov EPD v roku 2013 vyhlásená súťaž „EPO Innovation Contest“ .

Zámerom súťaže je poskytnúť študentom možnosť preskúmania skrytého bohatstva existujúcich patentových dokumentov a navrhnúť nové oblasti inovácií, najmä zo sektorov zelené technológie a udržateľný rozvoj. Súťažiaci budú v úzkom kontakte s patentovými odborníkmi EPÚ a zmluvných štátov a budú mať k dispozícii podporu z Európskej patentovej akadémie, národných patentových úradov a z PATLIB Centier.

Súťaž je určená pre študentov všetkých odborov, ktorí dosiahli vek 18 rokov a sú zapísaní na univerzite, vysokej škole alebo podobnej vzdelávacej inštitúcii. Účasť v súťaži nie je spoplatnená.

Úlohou súťažiacich bude definovať výskumný projekt potenciálne zaujímavý z hľadiska budúceho R&D.

podrobné informácie o súťaži

05.2.2013, Oľga Števková

Naspäť
Pridať komentár