Inovačná súťaž Európskeho patentového úradu pre študentov vysokých škôl

05. 02. 2013, Oľga Števková

Pri príležitosti 40. výročia podpísania Európskeho patentového dohovoru (EPD), na základe ktorého bol zriadený Európsky patentový úrad (EPÚ) so sídlom v Mníchove, bola pre študentov vysokých škôl všetkých zmluvných štátov EPD v roku 2013 vyhlásená súťaž „EPO Innovation Contest“ .

Zámerom súťaže je poskytnúť študentom možnosť preskúmania skrytého bohatstva existujúcich patentových dokumentov a navrhnúť nové oblasti inovácií, najmä zo sektorov zelené technológie a udržateľný rozvoj. Súťažiaci budú v úzkom kontakte s patentovými odborníkmi EPÚ a zmluvných štátov a budú mať k dispozícii podporu z Európskej patentovej akadémie, národných patentových úradov a z PATLIB Centier.

Súťaž je určená pre študentov všetkých odborov, ktorí dosiahli vek 18 rokov a sú zapísaní na univerzite, vysokej škole alebo podobnej vzdelávacej inštitúcii. Účasť v súťaži nie je spoplatnená.

Úlohou súťažiacich bude definovať výskumný projekt potenciálne zaujímavý z hľadiska budúceho R&D.

podrobné informácie o súťaži

Naspäť
Pridať komentár