Konferencia „East meets West 2015“

17. 06. 2015, Michal Vetrecin

Konferencia „East meets West 2015“

Európsky patentový úrad (EPO) tento rok usporiadal už dvanásty ročník konferencie (označovaná aj ako fórum) „East meets West 2015“. Fórum sa konalo v dňoch 23. – 24. apríla 2015 vo Viedni. V rámci konferencie bol vytvorený aj predkonferenčný tréningový program, ktorý začínal už 22. 04. 2015. Téma fóra sa zameriavala na problematiku ázijských patentových informácií. Počas konferenčných dní sa konali plenárne zasadnutia a niekoľko menších stolových diskusií. Taktiež bol vytvorený priestor pre posterovú sekciu a prezentáciu obchodných produktov s výsledkami najnovšieho výskumu v oblasti priemyselného vlastníctva ázijských krajín. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov najmä z Európy a Ázie.  V najväčšom zastúpení boli účastníci z Nemecka zo súkromného sektoru. Osobne som sa zúčastnil konferencie aj predkonferenčných tréningov, ktorých tému a obsah Vám opíšem aspoň v krátkosti.

Predkonferenčné tréningy

Usporiadateľ pripravil štyri tréningy, rozdelené do dvoch dní. Prvý deň (22. 04. 2015) prebiehali dva aktívne tréningy pri počítačoch, kde som si vyskúšal novo naučené veci a finty priamo v praxi. Prvý tréning bol zameraný na spôsob vyhľadávanie v taiwanskom vyhľadávacom nástroji TWPAT. Predstavili vychytávky vyhľadávacieho nástroja v anglickom aj národnom jazyku, aké informácie môžem získať prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja z národných dokumentov Chinese Taipei (TW), a ako sa dostať k celým dokumentom, prípadne k anglickým prekladom, pokiaľ je pre konkrétne dokumenty funkcia prekladu podporená. V druhom tréningu som sa oboznámil s novým prostredím japonského vyhľadávacieho nástroja JPlatPat, kde ukázali spôsob vyhľadávania najmä v národnom jazyku, ako vyhľadávať patenty, úžitkové vzory (UV) a ako sa dostať k ich právnemu stavu. Druhý deň nás čakali posledné dva, viac informatívne, tréningy. V prvom (treťom) tréningu som sa dozvedel informácie o spôsobe a histórii číslovania ázijských patentových dokumentov (Japonsko, Čína, Kórea, Taiwan, India) a ako čítať úvodné strany patentových dokumentov jednotlivých ázijských krajín. V druhom tréningu rozprával Jürgen Mühl (EPO) informácie o vývoji ochrany duševného vlastníctva v Japonsku, Číne a Kórei, ako sú nastavené postupy a procesy patentovania v jednotlivých krajinách vrátane Taiwanu a Indie.

Niektoré základné informácie o ázijských dokumentoch nájdete aj na stránkach EPO (http://www.epo.org/searching/asian.html)

Konferencia/Fórum

Konferenčnú časť otváral Richard Flammer (riaditeľ patentových informácií a európskej patentovej akadémie, EPO).  V rámci konferencie zazneli dôležité informácie o zapájaní sa ázijských krajín do patentového triedenia CPC (Cooperative Patent Classification). Zo získaných informácií by Čína mala do konca roka 2016 klasifikovať všetky nové patentové dokumenty (v roku 2014 boli schopní zastrešiť 43 technických oblastí, do konca roka 2015  by mali zvládať pokryť ďalších 73 technických oblastí). Preberala sa problematika inovácie vyhľadávania a prístupu patentových dokumentov na národnej úrovni jednotlivých ázijských krajín. Bol prezentovaný nový portál thajskej patentovej databázy, kde je možné vyhľadávať patentové dokumenty, aj keď zatiaľ len v thajčine, podľa klasifikácie ICP (International Patent Classification). Súčasťou konferencie boli stolové diskusie. Zúčastnil som sa dvoch diskusií z desiatich, „Retrieval of patent information from India“ a „Patent information from ASEAN: special focus on Thailand“. Veľký prínos pre mňa mala najmä stolová diskusia v oblasti získavania patentových informácií z Indického patentového úradu prostredníctvom nového vyhľadávacieho portálu, ktorý bol uvedený do prevádzky vo februári 2015. Indické patentové dokumenty je možné vyhľadávať v anglickom jazyku a triedení IPC. Posledný deň 24. 04. 2015 bola súčasťou aj posterová sekcia, kde sa vo väčšine prezentovali firmy s ich produktmi v oblasti duševného vlastníctva so zameraním na získavanie a spracovanie informácií z patentových databáz.

Informácie a program ku konferencii „East meets West 2015“ je možné nájsť na stránkach európskeho patentového úradu:
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/emw2015.html

Účasť na konferencii bola pre mňa veľkým prínosom po odbornej aj sociálnej stránke. Nielen že som sa dozvedel veľa nových informácií z oblasti duševného vlastníctva, patentovania a vyhľadávania na národnej úrovni jednotlivých ázijských krajín, ale taktiež som spoznal jednotlivých zástupcov ázijských krajín a konzultoval s nimi o budúcich plánoch a problémoch, ktoré ich trápia a riešia.

 

East Meets West 2015East Meets West 2015East Meets West 2015East Meets West 2015East Meets West 2015East Meets West 2015

(Foto: Alexander Müller)

Naspäť
Pridať komentár