Konferencia PATLIB 2015

05. 05. 2015, Lívia Paškalová

Konferencia PATLIB 2015

I tento rok sa v Mníchove, v dňoch 20. až  22. 4. 2015 konala pravidelná medzinárodná konferencia PATLIB 2015, a to priamo v sídle Európskej patentovej organizácie (EPO). O stúpajúcom záujme a význame tejto konferencie svedčí skutočnosť, že tento rok sa konferencie zúčastnilo až 220 účastníkov z 37 krajín sveta. Medzi tohtoročných účastníkov sa zaradili i zástupcovia krajín ako Egypt, Jordánsko, Saudská Arábia, USA, Mexiko, Tunisko, Gruzínsko, či Moldavsko.

Na konferencii rezonovali témy ako európsky patent s jednotným účinkom a jednotný patentový súd, outsourcing patentových informačných služieb, patentové analýzy a štatistiky, efektívnosť rešeršných techník, či využívanie sociálnych médií  strediskami PATLIB za účelom rozvoja a rozširovania ich služieb a komunikácie so širokou odbornou verejnosťou. Dosiahnutie jednotného patentu a zriadenie jednotného patentového súdu  patria dlhodobo k prioritám EPO. Tento krok je nevyhnutný nielen pre zvýšenie konkurencieschopnosti Európy, pokiaľ ide o jej patentový systém. Mal by tiež predstavovať podstatné zjednodušenie a pokles nákladov spojených s patentovou ochranou v Európe.

Význam patentových informácií  a dôležitosť činnosti stredísk PATLIB vyzdvihli prezident Európskej patentovej organizácie B. Battistelli a riaditeľ Európskej patentovej akadémie R. Flammer. Zdôraznili, že práve strediská PATLIB možno považovať za tzv. predĺženú ruku národných úradov a Európskeho patentového úradu, pretože svojimi službami výrazne napomáhajú nielen pri zvyšovaní celkového povedomia o duševnom vlastníctve, ale súčasne ich služby predstavujú aktívnu a výraznú pomoc v inovačných procesoch prebiehajúcich ako vo verejnom, tak i v súkromnom sektore.

Súčasťou tohtoročnej konferencie boli početné workshopy, ktoré prebiehali paralelne a účastníci mali možnosť prihlásiť sa na tie, ktorých témy sú pre jednotlivé PATLIB strediská najaktuálnejšie. Pokiaľ ide o naše PATLIB stredisko, patrili medzi ne napríklad porovnanie vyhľadávacích nástrojov EPO – Espacenetu a GPI (Global Patent Index), získavanie medzinárodných patentových informácií so zameraním na ázijské dokumenty a vyhľadávanie v databázach národných úradov ázijských krajín (Čína, Japonsko, J. Kórea), prenos nových vynálezov a technických riešení vznikajúcich v prostredí univerzít na trh (transfer technológií), rešerše na stav techniky ako pridaná hodnota pre výskumníkov a vynálezcov, patentové systémy IP5 a stratégie prihlasovateľov pri podávaní a vypĺňaní PCT prihlášok alebo pomocné nástroje pre činnosť centier patentových informácií. Konferenciu ukončil H. Wongel svojou prezentáciou na tému aktivity EPO súvisiace s PATLIB centrami a ich podporou.

Možno skonštatovať, že konferencia sa stala nielen miestom širokej výmeny skúseností a posilnenia vzájomných vzťahov a spolupráce medzi zástupcami jednotlivých štátov. Bola tiež významným prínosom, pokiaľ ide o rozšírenie odborných znalostí v oblasti patentovej ochrany.

Konferencia PATLIB 2015 - Plagát

Konferencia PATLIB 2015 - Vlajky krajínKonferencia PATLIB 2015 - Patentovy úrad 1Konferencia PATLIB 2015 - Patentový úrad 2Konferencia PATLIB 2015 - Vlajky krajín 2Konferencia PATLIB 2015 - Vlajky krajín

Naspäť
Pridať komentár