Rešerš na právny stav dokumentov

Rešerš na právny stav poskytuje informácie o tom, v akej fáze procesu právnej ochrany (v konaní, zverejnená prihláška, udelená právna ochrana) alebo v akom právnom stave (zastavená alebo zamietnutá prihláška, zaniknutá právna ochrana) sa vynález, úžitkový vzor, dizajn, ochranná známka a pod. nachádza.

 

Objednať službu