Patentová rešerš na stav techniky

Rešerš na stav techniky je informačný prieskum v patentových databázach na príslušnú tému za určité časové obdobie. Rešerš obsahuje plné texty patentových dokumentov a rešeršnú správu. Na základe vypracovanej rešerše môžete zistiť, čo sa v stave techniky nachádza príp. nenachádza a zamerať ďalší výskum týmto smerom.

 

Objednať službu