Patentové analýzy a štatistiky

Služba poskytne prehľad o patentovej aktivite pôvodcov a majiteľov v príslušnej oblasti, zmapuje patentovú aktivitu konkurencie a poskytne tak ucelený prehľad o najaktuálnejšom vývoji v danej oblasti. Prostredníctvom tejto služby je možné si porovnať i vlastné patentové portfólio s konkurenciou.

 

Službu si môžete objednať na adrese patlib(at)cvtisr.sk.