Rešerš na aktivity konkurencie

Informácie o chránených predmetoch priemyselného vlastníctva (vynálezy, technické riešenia, dizajny a pod.) konkurencie vo zvolenej tematickej oblasti. Získavajú sa z patentových a iných informačných zdrojov na Slovensku a v zahraničí zameraných na predmety priemyselného vlastníctva. Výstupom je prehľad údajov o predmetoch priemyselného vlastníctva, ktoré majú konkurenčné subjekty vo svojom portfóliu.

 

Objednať službu