Nachádzate sa tu: Patlib > O nás > Fond

Fond

Informačný fond dostupný v špecializovanej študovni:

 • patentové dokumenty:
  • česko-slovenské patentové spisy a autorské osvedčenia do 31.12.1992
  • slovenské patentové spisy od 1.1.1993
  • slovenské úžitkové vzory od 1.1.1993
  • patentové triedniky
  • medzinárodné triedenie výrobkov a služieb
  • patentové vestníky (SK, CZ)
  • databázy patentov na CD/DVD
  • patentové periodiká
  • právne predpisy
  • publikácie z oblasti priemyselného vlastníctva
  • medzinárodné dohody v oblasti priemyselného vlastníctva
 • patentové bázy dát na CD/DVD v študovni špeciálnej literatúry:
  • ESPACE ACCESS EP – A, B bibliografické informácie európskych a medzinárodných prihlášok s anotáciou
  • ESPACE ACCESS EP - B - bibliografické informácie a 1. nárok udelených európskych patentov
  • ESPACE EP – A, B – plné texty európskych prihlášok a udelených európskych patentov
  • ESPACE WORLD – plné texty medzinárodných /PCT/ zverejnených prihlášok
  • ESPACE PRECES – plné texty patentových dokumentov štátov strednej a východnej Európy
  • ESPACE ACCESS PRECES – bibliografické údaje a anotácie dokumentov štátov strednej a východnej Európy
  • PATENT ABSTRACT OF JAPAN – bibliografické údaje a anotácie japonských zverejnených prihlášok
  • USAPAT – plné texty amerických patentov
  • USAApp – plné texty amerických zverejnených prihlášok
 • patentové informácie v BIZNIS Navigátor