Národné podnikateľské centrum

Služby centra transferu technológií pri CVTI SR sú poskytované bezplatne pre:

  • vedecko-výskumné inštitúcie a univerzity (VVI)
  • fyzické osoby (FO-nepodnikateľ)
  • slovenské malé a stredné podniky (FO-podnikateľ, MSP)

Naše služby nie je možné poskytovať Veľkým a nadnárodným spoločnostiam a korporáciám.

Služby pre FO a MSP sú poskytované za podmienok registrácie v národných projektoch:

Pokiaľ dotaz o službu súvisí s podnikaním alebo ste študent, je potrebné, aby ste sa zaregistrovali do národného projektu NPC.

Registrovať sa je potrebné na stránkach NPC. Registrácia prebieha spolu s prvou žiadosťou o službu na stránkach NPC. Naša ponuka služieb sa nachádza na adrese:

https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/dlhodobe-individualne-poradenstvo/viete-si-ochranit-vase-inovacie/

Na konci stránky je tlačidlo pre prihlásenie/registráciu.

Po odoslaní žiadosti o registráciu budete v priebehu niekoľkých dní informovaný, prípadne budete vyzvaný o doplnenie informácií. Pre úspešnú registráciu musíte spĺňať určité podmienky MSP. Po úspešnom overení Vám bude pridelené ID klienta, kedy budeme môcť pokračovať v komunikácii.

Okrem toho Vás poprosíme o zaregistrovanie sa na stránke PATLIBu, kde po zaregistrovaní sa vytvoríte dotaz na požiadavku na príslušnú službu.