Národné podnikateľské centrum

Rešeršné a konzultačné služby strediska PATLIB sú fyzickým osobám so záujmom o podnikanie, malým a stredným podnikateľom poskytované bezplatne vďaka projektu NPC. Pre využívanie týchto služieb bezplatne je potrebná registrácia do národného projektu NPC.

V rámci týchto bezplatných služieb poskytujeme:

 1. Konzultácie k ochrane a komercializácii duševného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, dizajny, autorské práva, licencie).
 2. Rešeršné služby – rešerš na stav techniky (podklad pre posúdenie novosti technického riešenia), rešerše na dizajny a ochranné známky, patentové analýzy a pod.

Registrácia prebieha spolu s prvou žiadosťou o službu na stránkach NPC. Konkrétne odkazy uvádzame nižšie.

Na konci jednotlivých stránok je tlačidlo pre prihlásenie/registráciu.

Po odoslaní žiadosti o registráciu budete v priebehu niekoľkých dní informovaný, prípadne budete vyzvaný na doplnenie informácií. Pre úspešnú registráciu musíte spĺňať určité podmienky MSP. Po úspešnom overení Vám bude pridelené ID klienta, kedy budeme môcť pokračovať v komunikácii.

Okrem samotnej registrácie je potrebné v druhom kroku odoslať aj žiadosť o službu (nie je odoslaná automaticky s odoslaním registračného formulára).

 

Zaregistrovať sa do projektu NPC môžete podľa splnenia podmienok na nasledujúcich odkazoch

 1. Som ŠTUDENT, FYZICKÁ OSOBA so záujmom o podnikanie, MALÝ ALEBO STREDNÝ PODNIKATEĽ Z BRATISLAVSKÉHO kraja
  Sídlo v BA kraji | Nepodnikateľ | Podnikateľ do 3 rokov | podnikateľ nad 3 roky
   
 2. Som ŠTUDENT alebo FYZICKÁ OSOBA so záujmom o podnikanie z REGIÓNOV, teda z ostatných krajov mimo Bratislavského kraja
  Sídlo mimo BA kraj | Nepodnikateľ
   
 3. Som MALÝ alebo STREDNÝ PODNIKATEĽ z REGIÓNOV, teda z ostatných krajov mimo Bratislavského kraja
  Sídlo mimo BA kraj | Podnikateľ do 3 rokov | Podnikateľ nad 3 roky
   

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s prihlasovaním nás neváhajte kontaktovať na npc@cvtisr.sk

 

Prečo je výhodné zaregistrovať sa do projektu NPC?

Okrem poradenstva v oblasti duševného vlastníctva môžete bezplatne využiť aj naše služby kreatívnej dielne FabLabu, kde prostredníctvom moderných technológií ako sú 3D tlačiarne, 3D CNC fréza, CNC obrábacie zariadenie, CNC rezačka horúcim drôtom, laserový vyrezávač, vyrezávací ploter, 3D skener, Arduino kit, Šijací a vyšívací stroj môžete zhmotniť svoje nápady, dizajny, produkty, prototypy.

 

FabLab nájdete na dvoch pobočkách:

 1. FabLab vo Vedeckom parku UK na Ilkovičovej 8 v Bratislave.
 2. FabLab v SVŠ na Tajovského 25 v Banskej Bystrici.

 

Registráciou do projektu NPC získate okrem poskytovaných služieb v oblasti duševného vlastníctva prístup aj k iným službám, ktoré projekt ponúka prostredníctvom Slovak Business Agency (SBA). SBA poskytuje široké portfólio bezplatných služieb, či už pre začínajúcich podnikateľov, ako napríklad: poskytnutie administratívnych priestorov, akceleračná podpora na začiatku podnikania, odborné poradenstvo v oblasti podnikania, marketingu, financovania, legislatívy, daní a odvodov.

Alebo aj pre etablovaných podnikateľov služby, ako sú individuálne poradenstvo v rôznych oblastiach podnikania, projektové poradenstvo, poradenstvo pri expandovaní do zahraničia. Je možné využiť aj mikropôžičkový program, národný holdingový fond, zahraničné odborné stáže, zahraničné odborné konferencie a workshopy.

 

Viac informácií nájdete na web stránke NPC.