Výsledok | Patent | Licencia

Dátum konania
7. 6. 2016
Čas konania
08.15 – 12.00 hod.
Typ podujatia
Seminár
Organizátor
Centrum vedecko-technických informácií SR
Popis

Transfer technológií vo vede a výskume

Seminár pre vedeckých pracovníkov zameraný na nasledovné témy:

  • Posúdenie novosti výsledkov výskumu a vývoja
  • Význam a využitie priemyselnoprávnej ochrany vo vede a výskume
  • Služby Centra transferu technológií pri CVTI SR vo vedeckej praxi

Na podujatie je potrebné sa vopred  registrovať  (do 6. 6. 2016 do 12.00 hod.), registrácia je bezplatná.

 

Program seminára:

8.15 – 8.45       Registrácia
8.45 – 9.00 Otvorenie

9.00 – 9.50

Ochrana a zhodnotenie výsledkov výskumu – transfer technológií
(RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.)
9.50 – 10.00 Prestávka
10.00 – 10.50

Neskúmajte vyskúmané (Využitie a význam rešeršných služieb.)
(PhDr. Ľubomír Kucka)

10.50 – 12.00 Praktické ukážky vyhľadávania a diskusia

Miesto konania
Konferenčná miestnosť CVTI SR, 2. poschodie
Mesto
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Štát
Slovensko
Ďalšie informácie