Úvod do problematiky průmyslových práv

Dátum konania
31. 3. 2016 – 31. 3. 2016
Typ podujatia
Odborný seminár
Organizátor
Moravská zemská knihovna v Brne
Popis

Na školení získate základné informácie o problematike priemyselných práv v Českej republike a prehľad o databázach, ktoré sú voľne dostupné na stránkach Úřadu průmyslového vlastnictví v Prahe. Formou jednoduchých ukážok sa zoznámite s rešeršnými možnosťami databáz ÚPV. Účastníci školenia budú mať možnosť vyskúšať si jednotlivé kroky na počítači.

Účasť na podujatí je bezplatná.

Miesto konania
Moravská zemská knihovna
Mesto
Brno
Štát
Česká republika
Ďalšie informácie