Týždeň slovenských knižníc

Dátum konania
1. 3. 2016 – 6. 3. 2016
Typ podujatia
Výstava
Organizátor
MŠVVaŠ SR, CVTI SR, SAK, SSKK
Popis

Patenty veselo i vážne. Výstava vtipných patentov vo vestibule CVTI SR

Registrácia nových používateľov zdarma

Odpustenie sankčných poplatkov z omeškania všetkým používateľom, ktorí vrátia upomínané knihy v temíne
1. – 6. 3. 2016

Miesto konania
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A
Mesto
Bratislava
Štát
Slovensko
Ďalšie informácie