Search Matters 2016

Dátum konania
8. 6. 2016 – 10. 6. 2016
Typ podujatia
Konferencia
Organizátor
EPO
Popis

Podujatie je určené expertom v oblasti patentových informácií a bude prezentovať nielen stratégie a techniky vyhľadávania patentových informácií, ale ponúkne aj pohľad do zákulisia EPO.

Poduajatie okrem iného prinesie informácie

  • ako postupovať pri patentových rešeršiach
  • ako zaobchádzať s ázijskými patentovými dokumentami
  • ako pri vyhľadávaní využívať internet
  • kedy sa rozhodnúť ukončiť vyhľadávanie.

 

Miesto konania
EPO
Mesto
Haag
Štát
Holandsko
Ďalšie informácie